Taşımacılık Türlerine Göre Sera Gazı Emisyonu

Sera Gazı Emisyonu içinde Kara yolu taşımacılığın payı, son 30 yılda %92’den %95’e çıkmıştır.

Teknolojik gelişmelere ve modern araçlara rağmen “Kara yolu” taşımacılığı kaynaklı “sera gazı” emisyonu, yükselmektedir.

Taşımacılık sektörü kaynaklı “sera gazı” emisyonu içinde en fazla pay, 2019 yılında %86,499 ile “kara yolu” taşımacılığına aittir. Bu oran, sürekli artış göstermektedir.

Taşımacılık sektörü içinde “kara yolu” taşımacılığında “sera gazı” emisyonunu azaltacak teknik özelliğe sahip (çevreci motorlu) modern araçlar kullanılmasına rağmen “kara yolu” taşımacılığının payı, yükselmektedir. Bunun sebebi, özellikle kara yolunda kullanılan araçların yaşlı (eski model) olması ve yurt içi taşımalarda “mükerrer” ve / veya “iade” taşımaların fazla olması olabilir mi?

Taşımacılık Türüne Göre Sera Gazı Emisyonu (kiloton CO2 eşdeğeri)

  Toplam Hava yolu Kara yolu Demir yolu Denizyolu Diğer Hava / Toplam Kara / Toplam Demir / Toplam Deniz / Toplam Diğer / Toplam
1990 26,969 0,922 24,777 0,721 0,509 0,039 3,42% 91,87% 2,67% 1,89% 0,14%
1995 34,113 2,775 29,760 0,768 0,726 0,083 8,13% 87,24% 2,25% 2,13% 0,24%
2000 36,465 3,099 31,850 0,713 0,623 0,180 8,50% 87,34% 1,96% 1,71% 0,49%
2010 42,041 2,862 39,941 0,517 1,682 0,390 6,81% 95,00% 1,23% 4,00% 0,93%
2015 75,789 4,205 69,309 0,480 1,147 0,647 5,55% 91,45% 0,63% 1,51% 0,85%
2016 81,841 4,281 75,595 0,374 0,970 0,621 5,23% 92,37% 0,46% 1,19% 0,76%
2017 84,659 3,838 78,706 0,413 0,944 0,869 4,53% 92,97% 0,49% 1,12% 1,03%
2018 84,502 3,688 78,907 0,435 0,931 0,657 4,36% 93,38% 0,51% 1,10% 0,78%
2019 82,427 3,509 76,720 0,400 1,217 0,581 4,26% 93,08% 0,49% 1,48% 0,70%
2020 80,680 2,164 76,601 0,323 1,267 0,328 2,68% 94,94% 0,40% 1,57% 0,41%
2021 91,200 2,856 86,499 0,356 1,128 0,361 3,13% 94,85% 0,39% 1,24% 0,40%
1990 - 2021 Değişim 238,17% 209,76% 249,11% -50,62% 121,61% 825,64%
Bu bilgiyi paylaşın: