Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Kara yolu taşımacılığın Sera Gazı Emisyonu içindeki Payı, son 30 yılda %92’den %932’e çıkmıştır.

Teknolojik gelişmelere ve modern araçlara rağmen “Kara yolu” taşımacılığı kaynaklı “sera gazı” emisyonu, yükselmektedir.

Taşımacılık sektörü kaynaklı “sera gazı” emisyonu içinde en fazla pay, 2019 yılında %93,08 ile “kara yolu” taşımacılığına aittir. Bu oran, özellikle 2011 yılından itibaren artmaktadır.

Taşımacılık sektörü içinde “kara yolu” taşımacılığında “sera gazı” emisyonunu azaltacak teknik özelliğe sahip (çevreci motorlu) modern araçlar kullanılmasına rağmen “kara yolu” taşımacılığının payı, yükselmektedir. Bunun sebebi, özellikle kara yolunda kullanılan araçların yaşlı (eski model) olması ve yurt içi taşımalarda “mükerrer” ve / veya “iade” taşımaların fazla olması olabilir mi?

Taşımacılık Türüne Göre Sera Gazı Emisyonu (kiloton CO2 eşdeğeri)

  Toplam Hava yolu Kara yolu Demir yolu Denizyolu Diğer
1990 26.969 923 24.777 721 509 39
1991 25.673 1.053 23.288 740 543 49
1992 26.366 1.118 23.871 685 638 54
1993 32.143 1.489 29.178 751 664 60
1994 30.640 1.764 27.419 768 623 65
1995 34.113 2.775 29.760 768 726 83
1996 36.271 3.048 31.628 799 699 97
1997 34.690 3.215 29.858 799 698 120
1998 32.782 3.311 27.881 740 726 124
1999 34.617 2.868 30.219 722 658 150
2000 36.465 3.099 31.850 713 623 180
2001 36.455 3.358 31.512 587 800 198
2002 36.234 2.503 32.084 612 822 213
2003 37.825 2.713 33.347 629 891 245
2004 42.048 4.859 35.090 629 1.228 242
2005 42.041 4.089 35.532 757 1.299 364
2006 45.424 4.512 38.370 761 1.464 317
2007 52.099 6.019 43.674 470 1.598 338
2008 48.166 5.218 40.559 499 1.543 348
2009 47.907 5.149 40.204 484 1.632 437
2010 45.392 2.862 39.941 517 1.682 390
2011 47.386 3.344 40.899 532 2.242 370
2012 62.525 3.727 56.310 492 1.614 381
2013 68.865 3.754 62.889 505 1.154 563
2014 73.559 4.090 66.967 562 1.348 593
2015 75.789 4.205 69.309 480 1.147 647
2016 81.841 4.281 75.595 374 970 621
2017 84.659 3.838 78.706 413 944 758
2018 84.502 3.688 78.907 435 931 542
2019 82.427 3.509 76.720 400 1.217 581
1990 - 2019 Değişim 205,64% 280,20% 209,64% -44,50% 139,23% 1377,31%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Sektöründe Sera Gazı EmisyonuModel Yılına Göre Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Cinsi ve Yaş Gruplarına Göre Taşıt-KM sayfalarına bakabilirsiniz.

Kaynak: Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu, 1990-2019

  •  kiloton CO2 eşdeğeri

Pin It on Pinterest