Demir Yolunda Net Ton ve Net Ton Km

Net Ton 28 kat ve Net Ton KM 57 kat artmıştır.

1928-2022 döneminde “NetTon”, 27,63 kat ve “NetTon Km”, 52,29 kat artmıştır.

Demir Yolunda Net Ton ve Net Ton Km

Net Ton Net Ton Km Net Ton Net Ton Km Net Ton Net Ton Km
1928 1.396 283 1960 14.248 4.632 1992 16.233 8.383
1929 1.638 357 1961 12.320 4.048 1993 16.174 8.517
1930 1.973 384 1962 11.321 3.856 1994 15.087 8.338
1931 1.927 457 1963 12.002 4.111 1995 15.674 8.632
1932 1.789 362 1964 14.110 4.817 1996 16.201 9.018
1933 2.159 431 1965 14.941 5.735 1997 17.746 9.716
1934 2.808 638 1966 15.803 5.979 1998 16.149 8.466
1935 3.099 653 1967 14.776 5.476 1999 16.244 8.446
1936 4.009 968 1968 15.054 5.681 2000 18.980 9.895
1937 4.726 1.125 1969 14.387 5.784 2001 14.618 7.561
1938 5.065 1.297 1970 14.899 6.092 2002 14.616 7.224
1939 6.152 1.564 1971 16.378 6.228 2003 15.941 8.669
1940 6.585 2.005 1972 17.042 7.218 2004 17.989 9.417
1941 6.915 2.041 1973 15.902 7.222 2005 19.195 9.152
1942 6.925 2.215 1974 14.893 7.039 2006 20.185 9.676
1943 8.399 2.547 1975 14.677 7.355 2007 21.404 9.921
1944 8.458 2.647 1976 14.727 7.930 2008 23.491 10.739
1945 4.876 1.356 1977 16.367 7.632 2009 21.813 10.326
1946 8.028 2.473 1978 16.192 6.627 2010 24.355 11.462
1947 8.752 2.804 1979 13.223 5.814 2011 25.421 11.677
1948 8.128 2.677 1980 11.872 5.167 2012 25.666 11.670
1949 8.977 3.035 1981 12.791 6.091 2013 26.597 11.177
1950 8.681 3.078 1982 13.634 6.171 2014 28.747 11.992
1951 9.213 3.147 1983 13.807 6.301 2015 25.878 10.474
1952 10.222 3.646 1984 15.317 7.679 2016 25.886 11.661
1953 9.866 3.407 1985 15.025 7.958 2017 28.469 12.794
1954 11.790 4.166 1986 14.286 7.396 2018 31.673 14.481
1955 12.981 4.366 1987 14.370 7.404 2019 33.535 14.707
1956 14.566 4.812 1988 14.831 8.149 2020 34.549 15.428
1957 16.292 5.371 1989 13.597 7.706 2021 38.155 15.862
1958 16.775 5.522 1990 13.848 8.030 2022 38.571 16.188
1959 16.291 5.242 1991 15.247 8.093

Bu veri ile ilgili olabilecek “224_TCDD_HamTon KM” ve “225_TCDD_Yük için Tren KM” verilerine bakılabilir.

  • NetTon için x 1.000 ve NetTon Km için 1.000.000
  • Net Ton-km: Bir ton yükün (varsa ambalaj, palet, konteyner vb.’nin ağırlıkları da dahil) Bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimidir // Tonne – km.: Unit measure of operating performance which corresponds to the hauling of one tonne of goods (net weight of the load including, when applicable, the weight of the load, packing, pallets, containers, ete.) over a routed distance of one kilometer.
Bu bilgiyi paylaşın: