Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Yük amaçlı Taşıt-Km’nin %49’u, “8 yaş ve üzeri” kamyonlar ve kamyonetler tarafından yapılıyor.

2019 yılında bütün kamyonların %12,89’u olan “8-11 yaş”, bütün kamyonların Taşıt-Km’sinin %13,30’unu ve bütün kamyonların %60,03’ü olan “12 yaş ve üzeri”, bütün kamyonların Taşıt-Km’sinin %40,63’ünü yapıyor.

2019 yılında bütün kamyonetlerin %21,37’si olan “8-11 yaş”, bütün kamyonetlerin Taşıt-Km’sinin %16,97’sini ve bütün kamyonetlerin %43,36’sı olan “12 yaş ve üzeri”, bütün kamyonetlerin Taşıt-Km’sinin %29,53’ünü yapıyor.

2019 Yılı Toplam 0 - 3 yaş 4 - 7 yaş 8 - 11 yaş 12 yaş ve üzeri
Taşıt Sayısı Taşıt-km (milyon) Taşıt Sayısı Taşıt-km (milyon) Taşıt Sayısı Taşıt-km (milyon) Taşıt Sayısı Taşıt-km (milyon) Taşıt Sayısı Taşıt-km (milyon)
Toplam 21.182.506 301.555 3.453.397 16,30% 82.677 27,42% 4.618.198 21,80% 77.102 25,57% 3.270.610 15,44% 37.863 12,56% 9.840.301 46,45% 103.913 34,46%
Kamyonet 3.796.919 62.884 554.903 14,61% 17.396 27,66% 784.132 20,65% 16.245 25,83% 811.548 21,37% 10.673 16,97% 1.646.336 43,36% 18.570 29,53%
Kamyon 844.481 37.450 63.685 7,54% 6.326 16,89% 165.015 19,54% 10.928 29,18% 108.826 12,89% 4.981 13,30% 506.955 60,03% 15.215 40,63%

Bütün “kamyonların ve kamyonetlerin” %66,22’si olan “8 yaş ve üzeri” kamyonlar ve kamyonetler, kamyonlar ve kamyonetler tarafından yapılan yük amaçlı toplam Taşıt-Km’nin %49,28’ini yapıyor.

Taşıt Sayısı Taşıt-Km
8 yaş ve üzeri Kamyonetler ve Kamyonlar 3.073.665 49.440
Bütün Kamyonetler ve Kamyonlar 4.641.400 100.334
  66,22% 49,28%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Model Yılına Göre Motorlu Taşıtlar sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak: TUİK Taşıt-kilometre İstatistikleri, Taşıt cinsi ve yaş gruplarına göre taşıt-kilometre

 

  • (1) Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar (çekici, tanker vb.)
  • Taşıt-Km: (x 1.000.000) ve Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimidir.
  • Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
  • Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
  • Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
  • Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarından; otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon (tanker ve çekici cinsi taşıtlar da dahil) ve motosiklet cinsi taşıtlar kapsanmakta olup, özel amaçlı taşıtlar ve traktörler kapsanmamaktadır.
  • Araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplanmış olup, Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsar.

Pin It on Pinterest