Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Ulaştırma sektöründe “sera gazı” emisyonu, yükseliyor.

1990 – 2019 yılları döneminde CO2 eş değeri olarak “Sera Gazı Emisyon” miktarı, “Ulaştırma Sektörü” için %205,64 ve Türkiye genelindeki bütün sektörler için %128,29 artmıştır.

Ulaştırma sektöründe teknik özelliğe sahip (çevreci motorlu) modern araçlar kullanılmasına rağmen “sera gazı” emisyonunda ulaştırma sektörünün payı, yükselmektedir. Bunun sebebi, özellikle “kara yolu” taşımacılığında kullanılan araçların yaşlı (eski model) olması ve yurt içi taşımalarda “mükerrer” ve / veya “iade” taşımaların fazla olması olabilir mi?

Sera Gazı Emisyonu (Bin Ton)

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019   1990-2019 Değişim
Türkiye Sektörler Toplamı (CO2 Eş Değeri) 218.946,91 247.382,27 298.224,24 335.620,13 392.472,45 468.292,14 493.404,57 519.254,88 516.809,23 499.838,45 128,29%
Türkiye Sektörler Toplamı - CO2 151.508,47 180.903,05 229.790,60 264.200,80 314.380,03 381.331,94 401.239,74 425.329,23 419.436,91 399.344,91 163,58%
Türkiye Sektörler Toplamı - CH4 (CO2 Eş Değeri) 42.487,58 42.613,47 43.667,29 45.171,69 49.619,89 51.604,09 54.465,07 54.779,69 58.084,97 60.264,23 41,84%
Türkiye Sektörler Toplamı - CH4 1.699,50 1.704,54 1.746,69 1.806,87 2.054,11 2.064,16 2.178,60 2.191,19 2.323,40 2.410,57 41,84%
Türkiye Sektörler Toplamı  - N2O (CO2 Eş Değeri) 24.950,87 23.865,75 24.766,35 26.247,64 28.472,52 35.356,10 37.699,76 39.145,96 39.287,36 40.229,32 61,23%
Türkiye Sektörler Toplamı  - N2O 83,73 80,09 83,11 88,08 100,10 118,64 126,51 131,36 131,84 135,00 61,23%
Ulaştırma Sektörü (CO2 Eş Değeri) 26.968,90 34.112,99 36.464,87 42.041,16 45.349,45 75.797,66 81.841,20 84.659,19 84.501,98 82.427,48 205,64%
Ulaştırma Sektörü - CO2 26.250,81 33.179,97 35.490,22 41.043,83 44.382,60 74.271,58 80.207,78 82.953,37 82.787,84 80.745,01 207,59%
Ulaştırma Sektörü - CH4 (CO2 Eş Değeri) 98,84 136,30 222,84 214,66 276,44 363,62 385,35 384,42 396,23 400,94 305,65%
Ulaştırma Sektörü - CH4 3,95 5,45 8,91 8,59 11,44 14,54 15,41 15,38 15,85 16,04 305,65%
Ulaştırma Sektörü - N2O (CO2 Eş Değeri) 619,26 796,71 751,80 782,67 690,41 1.162,46 1.248,07 1.321,40 1.317,91 1.281,53 106,95%
Ulaştırma Sektörü - N2O 2,08 2,67 2,52 2,63 2,43 3,90 4,19 4,43 4,42 4,30 106,95%
Ulaştırma CO2 Eş Değer / Türkiye CO2 Eş Değer  12,32% 13,79% 12,23% 12,53% 11,55% 16,19% 16,59% 16,30% 16,35% 16,49% 33,88%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine göre Sera Gazı EmisyonuModel Yılına Göre Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Cinsi ve Yaş Gruplarına Göre Taşıt-KM sayfalarına bakabilirsiniz.

Kaynak:

Pin It on Pinterest