Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Emisyonu

Ulaştırma sektöründe “sera gazı” emisyonu, yükseliyor.

2021 yılında sera gazı emisyonu CO2 eş değeri, Türkiye için 564 Milyon Ton (Mt) ve Ulaştırma Sektörü için 91,20 Milyon Ton (Mt) olup Ulaştırmanın payı, %12,29’dan (1990) %16,16’ya (2021) yükselmiştir.

1990 – 2021 yılları döneminde ise “Sera Gazı Emisyon” miktarı, “Ulaştırma Sektörü” için %238,17 ve Türkiye genelinde ise %157,13 artmıştır. Ulaştırma sektöründe teknik özelliğe sahip (çevreci motorlu) modern araçlar kullanılmasına rağmen “sera gazı” emisyonunda ulaştırma sektörünün payı, yükselmektedir. Bunun sebebi, özellikle “kara yolu” taşımacılığında kullanılan araçların yaşlı (eski model) olması ve yurt içi taşımalarda “mükerrer” ve / veya “iade” taşımaların fazla olması olabilir mi?

Sera Gazı Emisyonu (Bin Ton)

  1990 1995 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   1990-2023 Değişim
Türkiye 219,50 248,20 298,90 398,80 475,00 501,10 528,60 523,10 508,70 524,00 564,40   157,13%
Ulaştırma Sektörü 26,97 34,11 36,47 42,04 75,79 81,84 84,66 84,50 82,43 80,68 91,20   238,17%
Ulaştırmanın Payı 12,29% 13,74% 12,20% 10,54% 15,96% 16,33% 16,02% 16,15% 16,20% 15,40% 16,16%    
  • Sera Gazı Emisyonu (F-gazları hariç): CO2 + CH4 + N2O
  • CO2: Karbon Dioksit (Kendi tonu)
  • CH4: Metan gazı (Kendi tonu ve CO2 Eş Değer TONU)
  • N2O: Azot gazı (Kendi tonu ve CO2 Eş Değer TONU)
  • “F-gazları” hariç. * “F-gazları” ile Türkiye toplam CO2 eş değeri (Bin Ton), 506.080 oluyor.
Bu bilgiyi paylaşın: