sKILL

Çalışanların sahip olduğu veya olabileceği “nitelikler (bilgiler, beceriler)” ve “deneyimler”, çok önemli olup onlar sahip oldukları veya sahip olabileceği “nitelikler” ve “deneyimler” kadar başarılı olabilir.

Şirketler, çalışanlarının sahip olduğu veya sahip olabileceği “nitelikler” ve “deneyimler” kadar başarılı olabilir.

Ülkeler, ülkedeki iş gücünün sahip olduğu veya sahip olabileceği “nitelikler” ve “deneyimler” kadar başarılı olabilir.

Gartner tarafından hazırlanan “Developing the Supply Chain Professional of 2025” raporuna göre Tedarik Zincirini yöneten “C” seviyesi yöneticilerin %27’si, “tedarik zincirinin gerektirdiği performansı gerçekleştirebilecek ‘niteliklere’ sahip çalışanları” olduğunu veya başka bir değişle %73’ü, bunun için “nitelikli” çalışanları “olmadığını” söylemektedir.

Tedarik zincirinde ve onun özelinde lojistikte sahada çalışanlar, müşteriye ve müşterinin önceliklerine (beklentilerine, isteklerine, ihtiyaçlarına) en yakın kişilerdir. Böyle olmasına rağmen Gartner tarafından hazırlanan “Developing the Supply Chain Professional of 2025” raporuna göre bu çalışanların %36’sı, “kararlar, müşteriye veya soruna en yakın kişiler tarafından hızla verilir” derken Direktör ve daha üst seviyedeki yöneticilerin %75’i ve orta düzey yöneticilerin %55’i, “kararlar, müşteriye veya soruna en yakın kişiler tarafından hızla verilir” diyor.

Bu veriler, bize “yöneticiler” ve “saha çalışanları” arasında bir “algı” farkı olduğunu veya müşteriye en yakın olan “saha çalışanlarına” gerekli “yetkilendirmenin” olmadığını gösteriyor.

Bunun sebebi, yukarıdaki “%27” veya “%73” olabilir mi?

Ülke ve ülkedeki kurumlar (eğitim, şirket), çalışanların “niteliklerini” geliştirmek ve artırmak zorundadır.

Çalışanlar da “niteliklerini” geliştirmeli ve artırmalı ve hatta bunun için gerçekten istekli olduklarını göstermelidir.

Bu bilgiyi paylaşın: