Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “ürün” ve “iş süreci” yeniliği yapan girişimler, azalıyor.

Türkiye genelinde “yenilik” yapan (%38,55) girişimlerin %19,75’i ve Grup H’de “yenilik” yapan (%25,29) girişimlerin %10,46’sı, “ürün” amaçlı yenilik yaparken bu oranlar, yıllar itibariyle azalıyor.

Türkiye genelinde “yenilik” yapan (%38,55) girişimlerin %30,18’i ve Grup H’de “yenilik” yapan (%25,29) girişimlerin %16,30’u, “iş süreci” amaçlı yenilik yaparken bu oranlar, yıllar itibariyle azalıyor.

 

Yenilik yapılmaması nedenleri ve yenilik yapılırken karşılaşılan engeller için Grup H’de Yenilik Yapmama Nedenleri ve Grup H’de Yenilik Yapmayan Girişimlerin Karşılaştığı Engeller verilerine bakılabilir.

GRUP H'DE YAPILAN YENİLİK TÜRLERİ

Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimler ve yenilik faaliyeti türleri 2014-2016 2016-2018 2018-2020
Türkiye - Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimler 61,53% 36,04% 38,55%
Türkiye - Ürün yenilikçisi girişimler 31,80% 20,88% 19,75%
Türkiye - İş süreci yenilikçisi girişimler 33,97% 29,01% 30,18%
Grup H - Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimler 47,54% 23,71% 25,29%
Grup H - Ürün yenilikçisi girişimler 19,65% 9,42% 10,46%
Grup H - İş süreci yenilikçisi girişimler 23,11% 17,42% 16,30%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Ürün yeniliği: Ürün yenilikleri mal ya da hizmetin bir veya daha fazla özelliğinde veya performansında önemli iyileştirmeler sağlamalıdır. Bu, mevcut fonksiyonel özelliklere ya da kullanıcı kolaylığına yeni işlevlerin ve iyileştirmelerin eklenmesini içerir. İlgili fonksiyonel özellikler arasında kalite, teknik özellikler/şartnameler, güvenilirlik, dayanıklılık, kullanım süresi boyunca sağlanan ekonomik verimlilik, satın alına bilirlik, uygunluk, kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu olma sayılabilir. Ürün yeniliklerinin tüm fonksiyonları ya da performans özelliklerini iyileştirmesi gerekmez. Bir iyileştirme ya da yeni bir fonksiyon ekleme diğer fonksiyonların azalmasının bir kombinasyonu olabileceği gibi bazı performans özelliklerinin azalmasını da içerebilir. Yeni tasarımlar ya da tasarım özellikleri de ürünün kullanılabilirliğini etkilediğinde önemli derecede iyileştirme olarak değerlendirilirler. Örneğin söz konusu tasarım neticesindeki bu önemli derecede iyileştirme, ürünün görünümünü ya da ifadesini, kullanılabilirliğini geliştirebilir ve bu sayede tüketicide pozitif bir duygusal tepki oluşturabilir. Bir ürün yeniliğinin, potansiyel kullanıcılara sunulması yeterlidir. Ticari başarı şart değildir. Ürün yenilikleri, yeni bilgi veya teknolojilerden yararlanabilir ya da mevcut bilgi ve teknolojilerin yeni kullanımlarına veya bunların bir kombinasyonuna dayanabilir.
  • İş süreci yeniliği: Bir veya birden fazla iş fonksiyonları için girişimin önceki iş süreçlerine göre önemli biçimde farklılaşan yeni ya da iyileştirilmiş süreçlerin uygulamaya konulmasıdır. İş süreci yenilikleri aşağıda başlıkları halinde özetlenmektedir: Mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri (mal veya hizmet geliştirme yöntemleri dahil), Lojistik, teslimat ve dağıtım yöntemleri, Bilgi işlem veya iletişim yöntemleri, Muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler, Prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları, İş sorumluluğu, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme yöntemleri, Tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama yöntemleri

Pin It on Pinterest