Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlemenin payı, artarken “ithalat” amaçlı elleçlemenin payı, azalmıştır.

Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlemenin (ton) toplam elleçleme içindeki payı, 2011 yılında %22,5 ve 2020 yılında %27,9’dur.

Bu pay; “İthalat” amaçlı elleçleme için %47,8’den %45,7’ye ve “transit” amaçlı elleçleme için %17,7’den %14,7’ye düşmüştür. “Kabotaj” amaçlı elleçleme oranı ise değişmemiştir (çok az oranda azalma olmuş).

2011-2020 döneminde en fazla elleçleme artışı, %54 “ihracat” amaçlı olmuştur. Bunu “kabatoj” ve “ithalat” amaçlı elleçlemeler izlerken “transit” amaçlı elleçleme, çok az gelişmiştir. Oysa Türkiye, bir “transit” ülke olabilmek için çok iyi konumdadır.

Türkiye'deki Limanlarda Elleçleme Operasyonu (Ton))

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 - 2020 Değişim
İhracat 81.779.498 91.307.486 89.553.990 88.544.792 92.152.622 94.805.120 113.692.068 110.424.635 131.676.578 126.178.202 54%
İthalat 173.551.501 192.470.751 187.781.615 194.771.428 208.326.308 215.132.519 233.656.024 218.544.820 221.404.812 206.497.378 19%
Kabotaj 43.644.483 46.833.992 53.937.938 50.731.578 52.472.668 53.300.216 60.396.079 59.555.845 56.112.724 53.273.992 22%
Transit 64.379.261 56.724.431 53.657.215 49.072.821 63.085.097 66.963.307 63.429.725 71.628.260 74.974.298 66.351.288 3%
Toplam 363.354.743 387.336.660 384.930.758 383.120.619 416.036.695 430.201.162 471.173.896 460.153.560 484.168.412 452.300.860 24%

Pin It on Pinterest