Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Türkiye’deki limanlarda “ithalat” için en fazla “40’lık Dolu” konteyner, elleçleniyor.

Türkiye’deki limanlarda “ithalat” amaçlı en fazla elleçlenen konteyner (TEU), “40’lık Dolu” konteyner olup bunun “ithalat” amaçlı toplam elleçlenen TEU içindeki payı, 2004 yılında %66,72 ve 2020 yılında %44,80’dir. “20’lik Dolu” konteynerin payı ise 2004 yılında %22,58 ve 2020 yılında %13,07’dİr.
“İthalat” için elleçlenen toplam TEU, 2020 yılında 2004 yılına göre 4,05 kat artarak 1.106.140 TEU’dan 4.480.472 TEU’ya çıkmıştır.

Türkiye Limanlarında İthalat için Elleçlenen TEU

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2004 Değişim (Kat)
20 LİK (BOŞ) 75.903 138.644 204.088 255.867 275.733 301.978 377.899 401.829 463.758 490.293 439.706 397.661 430.554 528.322 598.704 599.369 558.498 7,36
40 LIK (BOŞ) 38.972 29.518 185.954 240.554 323.390 297.616 346.906 420.740 533.026 561.778 616.394 606.902 656.732 821.598 1.094.372 1.312.232 1.320.546 33,88
40 TAN BÜYÜK (BOŞ) 326 369 452 0 0 27 65 131 511 1.055 2.057 2.079 1.924 3.245 5.011 5.427 7.166 21,97
20 LİK (DOLU) 249.784 232.951 478.373 579.133 574.423 449.554 449.846 530.127 500.278 553.795 652.229 647.586 670.108 660.001 647.957 627.855 585.645 2,34
40 LIK (DOLU) 737.962 267.514 971.780 1.148.370 1.261.562 1.068.308 1.179.396 1.416.652 1.444.242 1.585.184 1.853.880 1.781.314 1.825.230 1.939.852 1.896.142 1.993.228 2.007.132 2,72
40 TAN BÜYÜK (DOLU) 3.193 572 0 0 0 54 191 711 747 7.864 17.546 18.803 22.538 22.187 16.844 2.090 1.485 0,47
TOPLAM 1.106.140 669.568 1.840.647 2.223.924 2.435.108 2.117.537 2.354.304 2.770.189 2.942.562 3.199.969 3.581.811 3.454.345 3.607.086 3.975.205 4.259.029 4.540.201 4.480.472 4,05

Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı, Konteyner İstatistikleri

  • Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
  • 2004, 2005, 2006,2007 için “20 İLE 40 ARASI-BOŞ + DOLU” hariç tutuldu (Diğer yıllarda belirtilmemiştir.) ** Özellikle 2005 için 70.577 + 791.552 ve 2004 için 39.564 + 263.864
  • 20’lik ve 40’lık Konteynerler, TEU (20’lik) olarak hesaplandı.
  • TEU (Twenty foot Equivalent Unit; 20’lik konteyner) ve FEU (Forty foot Equivalent Unit; 40’lık konteyner)

Pin It on Pinterest