Taşımacılık Türlerine Göre TEP’in Taşımacılık İçindeki Payı

Taşımacılıkta TEP’in %94’ü, “kara yolu” taşımacılığına aittir.

2021 yılında taşımacılık sektöründe toplam enerjinin %94,26’sı kara yolu, %3,12’si hava yolu, %1,20’si deniz yolu ve %0,71’i demir yolu taşımacılığında tüketilmiştir.

Taşımacılık sektöründe tüketilen toplam enerji miktarı, 1990 yılına göre 2021 yılında %250,37 artışla 30.562 Ton olurken aynı dönemde kara yolunda ise %259,51 artışla 28.809 ton ve demir yolunda ise %8,9 azalış ile 217 ton olmuştur.

2021 yılında kara yolu taşımacılığında tüketilen 28.809 Ton enerjinin %98,97’si petrol, %0,23’ü doğalgaz, %0,80’i biyoenerji ve demir yolu taşımacılığında tüketilen 217 Ton enerjinin %48,52’si petrol, %51,48’i elektriktir.

Taşımacılık Sektörü - Enerji Tüketimi - Bin TEP (Bin Ton Petrol Eşdeğeri)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 1988-2021 Değişim
Taşımacılık Sektörü (Bin TEP) 8.723 11.077 12.007 13.849 16.314 24.936 26.971 30.562 250,37%
Demir yolu (Bin TEP) 238 276 270 285 184 209 194 217 -8,90%
Demir yolu / Taşımacılık 2,73% 2,49% 2,25% 2,06% 1,12% 0,84% 0,72% 0,71%  
Deniz yolu (Bin TEP) 158 226 195 411 541 189 412 368 132,35%
Deniz yolu / Taşımacılık 1,81% 2,04% 1,62% 2,97% 3,32% 0,76% 1,53% 1,20%  
Hava yolu (Bin TEP) 311 924 1.034 1.368 956 1.405 722 954 206,41%
Hava yolu / Taşımacılık 3,57% 8,34% 8,61% 9,88% 5,86% 5,63% 2,68% 3,12%  
Kara yolu (Bin TEP) 8.015 9.651 10.508 11.785 14.416 22.833 25.472 28.809 259,42%
Kara yolu 91,89% 87,13% 87,52% 85,09% 88,36% 91,57% 94,44% 94,26%  
Boru Hattı Hariç Taşımacılık (Bin TEP) 8.723 11.077 12.007 13.849 16.096 24.636 26.801 30.347 247,90%
Kara Yolu /Taşımacılık 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,67% 98,80% 99,37% 99,29%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine göre TEP’in Türkiye İçindeki Payı sayfasına bakabilirsiniz.

Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BiyoEnerji toplamının petrol ton çevrimi)

Bu bilgiyi paylaşın: