Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Taşımacılıkta TEP’in %93,39’u, “kara yolu” taşımacılığına aittir.

Boru hatları hariç 2018 yılında “Taşımacılık” sektöründe tüketilen toplam enerjinin %93,39’u “kara yolu” taşımacılığında, %4,43’ü “hava yolu” taşımacılığında, %1,41’i “deniz yolu” taşımacılığında ve %0,77’si “demir yolu” taşımacılığında tüketilmiştir.

Boru hatları hariç “Taşımacılık” sektöründe tüketilen toplam enerji miktarı, 1988 yılına göre 2018 yılında %246,30 artarak 28.148 Bin TEP olmuştur. Ayrıca bu tüketim, aynı dönemde “kara yolu” taşımacılığında %258,51, “hava yolu” taşımacılığında %213,79, ve “deniz yolu” taşımacılığında %146,67 artmış olup “demir yolları” taşımacılığında %8,82 azalmıştır.

Taşımacılık Sektörü - Enerji Tüketimi - Bin TEP (Bin Ton Petrol Eşdeğeri)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1988-2018 Değişim
Taşımacılık Sektörü (Bin TEP) 8.128 8.178 8.723 8.304 8.545 10.419 9.907 11.077 10.760 11.350 12.007 11.999 11.404 12.394 13.775 13.849 14.980 17.264 15.981 15.886 16.314 18.455 19.485 20.734 21.940 24.936 26.812 28.429 28.441 249,91%
Demir yolu (Bin TEP) 237 225 238 246 239 263 267 276 272 268 270 241 249 260 246 285 289 217 174 171 184 194 194 204 227 209 185 207 216 -8,82%
Demir yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık 2,92% 2,75% 2,73% 2,96% 2,80% 2,52% 2,69% 2,49% 2,53% 2,36% 2,25% 2,01% 2,19% 2,10% 1,79% 2,06% 1,95% 1,27% 1,10% 1,09% 1,14% 1,06% 1,01% 1,00% 1,05% 0,85% 0,70% 0,74% 0,77%  
Deniz yolu (Bin TEP) 161 175 158 169 198 206 194 226 226 206 195 252 258 280 389 411 464 507 491 525 541 718 528 370 432 189 48 393 398 146,67%
Deniz yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık 1,98% 2,15% 1,81% 2,03% 2,32% 1,98% 1,96% 2,04% 2,10% 1,81% 1,62% 2,10% 2,27% 2,26% 2,82% 2,97% 3,12% 2,97% 3,11% 3,34% 3,36% 3,95% 2,75% 1,81% 2,00% 0,77% 0,18% 1,40% 1,41%  
Hava yolu (Bin TEP) 397 426 311 352 374 499 556 924 1.106 958 1.034 1.124 363 906 1.626 1.368 1.509 2.014 1.748 1.721 956 1.127 1.258 1.253 1.367 1.405 1.430 1.272 1.247 213,79%
Hava yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık 4,89% 5,21% 3,57% 4,24% 4,37% 4,79% 5,61% 8,34% 10,28% 8,44% 8,61% 9,36% 3,18% 7,31% 11,80% 9,88% 10,15% 11,77% 11,06% 10,95% 5,94% 6,20% 6,54% 6,12% 6,32% 5,70% 5,39% 4,54% 4,43%  
Kara yolu (Bin TEP) 7.332 7.351 8.015 7.537 7.734 9.451 8.890 9.651 9.155 9.918 10.508 10.383 10.533 10.949 11.514 11.785 12.604 14.368 13.392 13.296 14.416 16.151 17.249 18.657 19.588 22.833 24.866 26.164 26.286 258,51%
Kara yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık 90,21% 89,89% 91,89% 90,76% 90,51% 90,71% 89,74% 87,13% 85,09% 87,39% 87,52% 86,53% 92,37% 88,34% 83,59% 85,09% 84,78% 83,99% 84,73% 84,62% 89,56% 88,79% 89,70% 91,08% 90,63% 92,68% 93,73% 93,32% 93,39%  
Boru Hattı Hariç Taşımacılık (Bin TEP) 8.128 8.178 8.723 8.304 8.545 10.419 9.907 11.077 10.760 11.350 12.007 11.999 11.404 12.394 13.775 13.849 14.867 17.107 15.805 15.713 16.096 18.190 19.229 20.484 21.614 24.636 26.528 28.036 28.148 246,30%
Boru Hattı Hariç Taşımacılık / Taşımacılık 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,24% 99,09% 98,90% 98,91% 98,67% 98,56% 98,69% 98,80% 98,52% 98,80% 98,94% 98,62% 98,97%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine göre TEP’in Türkiye İçindeki Payı sayfasına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Denge Tabloları

 

  • Boru Hatları hariç tutulmuştur.
  • Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BiyoEnerji toplamının petrol ton çevrimi)
  • Kara yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin %94,7’sidir.
  • Yurt içi hava yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin %1,8’dir.
  • Yurt içi deniz yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin %1,4’dür.
  • Demir yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin için %2’sidir.

Pin It on Pinterest