Navlun Ödeme Dengesi

Navlun Ödeme Dengesinde “Gelir”, 14 kat ve “Gider”, 22 Kat artmıştır.

1984 – 2019 döneminde “Navlun Ödeme” Dengesinde “Gelir”, 14 kat ve “Gider”, 22 Kat artmıştır.

Navlun Ödemeler Dengesi (Milyon ABD Doları)

Gelir Gider Gelir Gider
1984 653 278 2002 1.859 1.328
1985 609 285 2003 1.322 2.034
1986 526 345 2004 1.765 2.907
1987 617 404 2005 2.048 3.548
1988 777 399 2006 1.823 3.141
1989 771 471 2007 2.424 5.214
1990 833 677 2008 2.938 6.093
1991 936 654 2009 2.979 4.487
1992 924 716 2010 3.400 5.850
1993 999 912 2011 3.414 6.123
1994 1.037 717 2012 3.894 6.307
1995 1.426 1.106 2013 8.314 5.925
1996 1.413 1.348 2014 8.721 5.739
1997 1.768 1.501 2015 7.520 4.731
1998 1.882 1.184 2016 8.207 4.696
1999 1.712 1.049 2017 8.954 4.938
2000 1.653 1.407 2018 9.103 5.589
2001 1.796 1.065 2019 9.036 6.062
2020 6.841 5.440
  • 2020 (Kasım)
  • x Milyon ABD Doları
  • Taşımacılık, uluslararası yolcu taşımacılığını içeren “yolcu” kalemi, mal ticaretine ilişkin taşımacılık verilerini içeren “Navlun” kalemi, taşımacılığı destekleyici hizmetler ile posta ve kurye hizmetlerini içeren “Diğer” kaleminden oluşmaktadır. Navlun hizmeti, bir ekonomide yerleşik kişiler tarafından verildiği gibi yurt dışında yerleşik kişiler tarafından da sağlanabilmektedir. Ancak, ödemeler dengesi istatistiklerinde yer alan navlun hizmetlerinde, ihracat malları için yurt içinde yerleşik kişilerce gerçekleştirilen taşıma bedelleri gelir olarak; ithalat mallarında ise yurt dışında yerleşik kişilerce gerçekleştirilen taşıma bedelleri gider olarak kaydedilir. TÜİK tarafından gümrük beyannamelerinde yer alan çıkış ülkesi, taşınan malın değeri, taşınan malın cinsi ve taşıyan aracın ülkesine (bayrağı) göre beyan edilen navlun ve sigorta bedellerinden yola çıkarak oluşturulan tahmin modeline göre navlun ve sigorta ithalat değerleri tahmin edilmektedir. Tahmin ve beyan edilen navlun ve sigorta değerleri birleştirilerek toplam navlun ve sigorta ithalatı değeri elde edilmektedir.
Bu bilgiyi paylaşın: