Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Lojistik sektöründe 520 Bin “ücretli” çalışan vardır.

2020 yılında “çalışan sayısı”, Grup H (Yük) için 672.331 kişi olup 2009-2020 yılları arasında “çalışan” sayısındaki değişim, Türkiye geneli ve Grup H (Yük) için benzer oranda artmıştır.

Lojistik Sektöründe Ücretli Çalışan Sayıları

Çalışan Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2020 Değişim
Türkiye 10.106.588 10.929.200 12.078.434 13.141.443 13.889.265 14.615.295 15.222.587 15.401.642 16.013.635 16.156.378 15.656.571 15.953.915 57,86%
Grup H (Yük ve Yolcu) 933.136 1.001.007 1.104.056 1.167.402 1.193.304 1.235.521 1.273.559 1.294.591 1.337.595 1.359.943 1.383.523 1.400.063 50,04%
Grup H (Yük) 439.063 475.675 537.972 551.887 558.012 581.996 598.149 613.504 627.556 641.600 646.439 674.455 53,61%
Grup H-49.20 175 193 180 178 253 308 345 361 285 290 512 342 95,70%
Grup H-49.41 293.632 320.894 368.964 370.496 371.363 391.194 405.973 419.774 434.366 439.544 443.502 448.804 52,85%
Grup H-50.20 15.994 16.621 16.414 16.356 15.808 15.347 15.372 14.592 14.226 15.211 14.414 14.285 -10,69%
Grup H-51.21 980 1.034 1.133 1.181 1.118 1.087 1.128 1.140 1.108 1.568 1.657 1.688 72,24%
Grup H-52.10 10.517 11.907 13.878 15.272 17.520 16.993 16.870 16.650 17.509 16.107 15.632 18.835 79,09%
Grup H-52.24 18.656 21.056 23.048 28.870 27.146 26.963 24.941 24.729 24.272 27.665 27.967 31.195 67,21%
Grup H-52.29 38.203 42.464 46.981 46.166 49.506 52.737 54.990 54.036 55.818 59.371 60.181 58.985 54,40%
Grup H-53 60.906 61.506 67.374 73.368 75.298 77.367 78.530 82.222 79.972 81.844 82.574 100.320 64,71%

2020 yılında “ücretli çalışan sayısı”, ve Grup H (Yük) için 519.531 kişi olup 2009-2020 yılları arasında “ücretli çalışan” sayısındaki değişim, Türkiye geneli için %68,48 ve Grup H (Yük) için %77,32 artmıştır.

Ücretli Çalışan Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2020 Değişim
Türkiye 7.851.757 8.639.337 9.752.048 10.764.748 11.474.452 12.173.321 12.749.148 12.908.112 13.428.313 13.541.398 12.989.551 13.228.250 68,48%
Grup H (Yük ve Yolcu) 523.507 584.370 674.563 739.802 776.060 821.713 857.152 883.611 909.254 930.488 950.290 963.360 84,02%
Grup H (Yük) 292.988 327.879 379.086 405.760 419.486 444.136 458.788 471.002 479.850 490.252 498.343 513.607 75,30%
Grup H-49.20 174 192 179 178 253 308 344 361 304 311 510 340 95,47%
Grup H-49.41 154.675 180.731 217.836 232.214 241.291 262.173 275.547 286.345 295.784 297.717 300.512 304.645 96,96%
Grup H-50.20 15.843 16.243 16.114 16.164 15.619 15.169 15.194 14.421 14.052 15.021 19.769 14.116 -10,90%
Grup H-51.21 980 1.034 1.132 1.180 1.118 1.087 1.127 1.137 1.105 1.566 1.654 1.684 71,84%
Grup H-52.10 9.980 11.375 13.359 14.683 16.913 16.444 16.350 16.144 16.965 15.580 15.094 18.275 83,12%
Grup H-52.24 18.090 20.237 22.180 28.107 26.327 26.107 24.004 23.833 23.362 26.676 26.886 30.073 66,24%
Grup H-52.29 33.582 37.928 42.722 42.517 45.577 48.532 50.905 50.019 51.771 55.171 55.772 57.676 71,75%
Grup H-53 59.664 60.139 65.564 70.717 72.388 74.316 75.317 78.742 76.507 78.210 78.147 86.798 45,48%

Türkiye genelinde “ücretli çalışan oranı”, %82,92 iken bu oran, Grup H (Yük) için %76,15’dir.

Ücretli Çalışan Sayısı Oranı

  2009 2020
Türkiye 77,69% 82,92%
Grup H (Yük ve Yolcu) 56,10% 68,81%
Grup H (Yük) 66,73% 76,15%
Grup H-49.20 99,43% 99,32%
Grup H-49.41 52,68% 67,88%
Grup H-50.20 99,06% 98,82%
Grup H-51.21 100,00% 99,76%
Grup H-52.10 94,89% 97,03%
Grup H-52.24 96,97% 96,40%
Grup H-52.29 87,90% 97,78%
Grup H-53 97,96% 86,52%

2020 yılında Grup H (Yük) için “girişim başına kişi” sayısı, Türkiye genelinin yaklaşık yarısıdır. “Girişim Başına Kişi Sayısı”, Grup H-49.41’deki girişimlerin büyük çoğunlukla “mikro” büyüklükte olduğunu (“bireysel & kendine çalışan” kamyoncular) ve Grup H-52.10’daki girişimlerin büyük çoğunlukla “küçük” büyüklükte olduğunu göstermektedir.

Ücretli Çalışan / Türkiye Oranı

Ücretli Çalışan / Türkiye Oranı 2009 2019
Grup H / Türkiye 6,67% 7,32%
Grup H (Lojistik & Yük) / Türkiye 3,73% 3,88%
Grup H - 49.20 / Türkiye 0,00% 0,00%
Grup H - 49.41 / Türkiye 1,97% 2,33%
Grup H - 50.20 / Türkiye 0,20% 0,11%
Grup H - 51.21 / Türkiye 0,01% 0,01%
Grup H - 52.10 / Türkiye 0,13% 0,12%
Grup H - 52.24 / Türkiye 0,23% 0,24%
Grup H - 52.29 / Türkiye 0,43% 0,46%
Grup H - 53 / Türkiye 0,76% 0,60%

2020 yılında Grup H (Yük) için “girişim başına kişi” sayısı, Türkiye genelinin yaklaşık yarısıdır. “Girişim Başına Kişi Sayısı”, Grup H-49.41’deki girişimlerin büyük çoğunlukla “mikro” büyüklükte olduğunu (“bireysel & kendine çalışan” kamyoncular) ve Grup H-52.10’daki girişimlerin büyük çoğunlukla “küçük” büyüklükte olduğunu göstermektedir.

Girişim Başına Kişi Sayısı

  2009 2020
Çalışan Ücretli Çalışan Çalışan Ücretli Çalışan
Türkiye 3,84 2,98 4,83 4,00
Grup H (Yük ve Yolcu) 2,17 1,22 2,99 2,06
Grup H (Yük) 2,77 1,85 3,74 2,85
Grup H-49.20 17,50 17,40 14,89 14,79
Grup H-49.41 2,00 1,05 2,92 1,98
Grup H-50.20 18,68 18,51 17,64 17,43
Grup H-51.21 245,00 245,00 76,73 76,55
Grup H-52.10 10,49 9,95 12,95 12,56
Grup H-52.24 20,19 19,58 22,51 21,70
Grup H-52.29 4,94 4,34 7,02 6,87
Grup H-53 41,04 40,20 7,00 6,06

Bu verilerle ilgili olabilecek veriler için Lojistik Sektöründe Girişim Sayısı sayfasına bakılabilir.

Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2020 (ve Ekonomik faaliyetlere göre çalışanlar ve ücretli çalışan sayısı, 2009-2019)

 

 • Ücretli çalışan sayısı: maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır.
 • Girişim sayısı: Sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
 • Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Yük)=Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
 • 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
 • 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.22-Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “Yük” ile ilgili olan sadece 52.22.06-Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.23-Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “yük” ile ilgili olan sadece 52.23.03-Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.
 • Grup H-49.20: 2017 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması (c olması) nedeniyle “2009-2016” yıllarına ait “49.20 / Grup H” payının ortalaması (%0,0335), 49.20’nin 2017 yılı “ücretli çalışan sayısı” olarak kabul edildi. (909.254 X %0,0335)
 • Grup H-49.20: 2017 yılında “çalışan sayısı” için veri olması (c olması) nedeniyle “2009-2016” yıllarına ait “49.20 / Grup H” payının ortalaması (%0,021), 49.20’nin 2017 yılı “çalışan sayısı” olarak kabul edildi. (1.337.595 X %0,02)
 • Grup H-49.20: 2018 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması (c olması) nedeniyle “2009-2016” yıllarına ait “49.20 / Grup H” payının ortalaması (%0,0335), 49.20’nin 2018 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (930.488 X %0,0335)
 • Grup H-49.20: 2018 yılında “çalışan sayısı” için veri olması (c olması) nedeniyle “2009-2016” yıllarına ait “49.20 / Grup H” payının ortalaması (%0,021), 49.20’nin 2018 yılı “çalışan satısı” olarak kabul edildi. (1.359.943 X %0,02)
 • Grup H-49.20: 2020 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “49.20 / Grup H” payının ortalaması (%0,0353), 49.20’nin 2020 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (963.360 X %0,0353)
 • Grup H-49.20: 2020 yılında “çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “49.20 / Grup H” payının ortalaması (%0,024), 49.20’nin 2020 yılı “çalışan satısı” olarak kabul edildi. (1.400.063 X %0,02)
 • Grup H-49.41: 2019 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle (c olması) “2009-2018” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%31,62), 49.41’in 2019 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (950.290 X %31,623)
 • Grup H-49.41: 2019 yılında “çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle (c olması) “2009-2018” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%32,06), 49.41’in 2019 yılı “çalışan satısı” olarak kabul edildi. (1.383.523 X %32,06)
 • Grup H-49.41: 2020 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%31,62), 49.41’in 2020 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (963.360 X %31,623)
 • Grup H-49.41: 2020 yılında “çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%32,06), 49.41’in 2020 yılı “çalışan satısı” olarak kabul edildi. (1.400.063 X %32,06)
 • Grup H-50.20: 2019 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle (c olması) “2009-2018” yıllarına ait “50.20 / Grup H” payının ortalaması (%2,08), 50.20’nin 2019 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (950.290 X %2,08)
 • Grup H-52.24: 2020 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.24 / Grup H” payının ortalaması (%3,12), 52.24’ün 2020 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (963.360 X %3,12)
 • Grup H-52.24: 2020 yılında “çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.24 / Grup H” payının ortalaması (%2,23), 52.24’ün 2020 yılı “çalışan satısı” olarak kabul edildi. (1.400.063 X %2,08)
 • Grup H-52.29: 2020 yılında “ücretli çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.29 / Grup H” payının ortalaması (%5,99), 52.29’un 2020 yılı “ücretli çalışan satısı” olarak kabul edildi. (963.360 X %5,99)
 • Grup H-52.29: 2020 yılında “çalışan sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.29 / Grup H” payının ortalaması (%4,21), 52.29’un 2020 yılı “çalışan satısı” olarak kabul edildi. (1.400.063 X %4,21)

Pin It on Pinterest