Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Lojistik sektöründe 240 Bin girişim vardır.

2021 yılında Grup H (Yük) için 239.894 girişim olup Grup H (Yük ve Yolcu)’nin %45,13’ü “yük amaçlıdır.

2009 – 2021 yılları arasında girişimlerin sayısı, Türkiye için %36,02 ve Grup H (Yük) için %51,22 artmıştır. Özellikle 2021 yılında Grup H-53’de çok büyük artış olmuştur.

Girişim Sayısı

Girişim Sayısı (adet) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2009-2021 Değişim
Türkiye 2.631.085 2.678.787 2.737.278 2.800.060 2.847.725 2.888.180 2.941.233 2.981.381 3.100.412 3.160.371 3.228.421 3.304.054 3.578.931 36,02%
Grup H (Yük ve Yolcu) 430.627 438.752 453.211 452.434 442.968 440.063 443.521 438.453 456.804 459.000 463.708 468.019 531.564 23,44%
Grup H (Yük) 158.642 160.920 172.863 160.846 153.752 153.638 155.423 158.721 164.481 168.758 170.805 180.191 239.894 51,22%
Grup H-49.20 10 10 12 12 13 13 15 14 14 c 20 23 23 130,00%
Grup H-49.41 146.625 148.270 159.826 147.345 139.229 138.409 140.017 143.077 148.556 152.198 152.901 153.771 165.641 12,97%
Grup H-50.20 856 1.078 1.018 927 938 891 880 858 866 880 852 810 828 -3,27%
Grup H-51.21 4 6 7 8 7 6 7 8 13 19 20 22 28 600,00%
Grup H-52.10 1.003 1.041 1.069 1.172 1.252 1.230 1.227 1.227 1.355 1.340 1.385 1.455 1.543 53,84%
Grup H-52.24 924 1.235 1.314 1.231 1.287 1.343 1.426 1.387 1.391 1.486 1.567 1.386 2.573 178,46%
Grup H-52.29 7.736 7.656 7.527 7.182 7.748 8.277 8.162 8.147 8.271 8.604 9.006 8.401 10.582 36,79%
Grup H-53 1.484 1.624 2.090 2.969 3.278 3.469 3.689 4.003 4.015 4.231 5.054 14.323 58.676 3853,91%

2009-2021 yılları arasında Grup H (Yük) ve alt gruplara (Grup H-53, Grup H 49.20 hariç) ait girişimlerin Türkiye genelindeki payı, ya azalmış ya da fazla gelişmemiştir.

Girişim / Türkiye

Girişim / Türkiye 2009 2021
Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye 16,37% 14,85%
Grup H (Yük) / Türkiye 6,03% 6,70%
Grup H (Yük) / Grup H 36,84% 45,13%
Grup H-49.20 / Türkiye 0,0004% 0,0006%
Grup H-49.41 / Türkiye 5,57% 4,63%
Grup H-50.20 / Türkiye 0,03% 0,02%
Grup H-51.21 / Türkiye 0,0002% 0,0008%
Grup H-52.10 / Türkiye 0,04% 0,04%
Grup H-52.24 / Türkiye 0,04% 0,07%
Grup H-52.29 / Türkiye 0,29% 0,30%
Grup H-53 / Türkiye 0,06% 1,64%
 • Girişim sayısı: Sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
 • Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Yük) = Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
 • 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
 • 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.22-Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “Yük” ile ilgili olan sadece 52.22.06-Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.
 • 52.23-Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “yük” ile ilgili olan sadece 52.23.03-Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • Grup H-49.41: 2020 yılında “girişim sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%32,86), 49.41’in 2020 yılı girişim sayısı olarak kabul edildi. (468.019 X %32,86)
 • Grup H-52.24: 2020 yılında “girişim sayısı” için veri olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.24 / Grup H” payının ortalaması (%0,30), 52.24’ün 2020 yılı girişim sayısı olarak kabul edildi. (468.019 X %0,30)
 • Grup H-52.29: 2020 yılında “girişim sayısı” için veri olmaması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.29 / Grup H” payının ortalaması (%1,80), 52.29’un 2020 yılı girişim sayısı olarak kabul edildi. (468.019 X %1,80)

Pin It on Pinterest