Kamyon Römork ve Çekici Yarı Römork İçin Yük Cinslerinin Dağılımı

“K+R ve Ç+YR” araçlar için “BOŞ” taşıma oranı, %23,57’dir.

Yük taşıyan “K+R ve Ç+YR” araçlar için “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %30 iken 2021 yılında %23,57’dir.
2021 yılında “K+R ve Ç+YR” araçlarda en fazla taşınan yük cinsi, %13,6 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.

Kamyon Römork ve Çekici Yarı Römork Yük Cinsleri

 Yük Cinsleri* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2021 Değişim
00 (BOŞ) 23,57 27,84 26,86 29,39 29,00 28,00 30,00 30,00 34,00 32,00 33,00 32,00 36,00 30,00 30,00 -21,43%
01 8,99 6,69 6,42 7,26 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 4,00 124,75%
02 1,7 2,74 1,98 2,72 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 -66,00%
03 11,04 10,24 10,41 12,10 11,00 12,00 11,00 11,00 10,00 10,00 8,00 9,00 8,00 10,00 7,00 57,71%
04 13,6 13,77 16,34 13,53 12,00 13,00 12,00 12,00 10,00 8,00 8,00 10,00 7,00 9,00 9,00 51,11%
05 2,33 2,2 2,22 1,35 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,50%
06 2,59 2,6 2,31 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 29,50%
07 2,29 2,16 2,61 2,61 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 -54,20%
08 3,22 2,99 2,90 2,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 -19,50%
09 12,88 11,25 10,34 11,62 13,00 11,00 11,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 28,80%
10 2,42 2,49 2,02 2,10 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 -39,50%
11 2,25 3,03 2,45 1,63 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 5,00 -55,00%
12 0,93 1,19 1,06 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 -69,00%
13 1,53 1,83 2,27 1,68 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 -49,00%
14 1,9 1,88 1,35 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 #SAYI/0!
15 1,01 0,72 1,80 0,98 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!
16 0,79 1,47 1,19 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 -21,00%
17 0,79 0,57 0,86 0,73 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -21,00%
18 4,24 3,3 3,22 2,77 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 324,00%
19 0,79 0,53 0,48 0,68 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -21,00%
20 1,13 0,51 0,89 0,95 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 -43,50%
  99,99 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 98,00 98,00 100,00 100,00 99,00 99,00 100,00 100,00 99,00  

Bu veri ile ilgili olabilecek “Kamyon için Yük Cinslerinin Dağılımı” ve “Toplam Taşıt için Yük Cinslerinin Dağılımı” verilerine bakılabilir.

* Yük Cinsleri:

 • KR ve ÇYR: Kamyon + Römork ve Çekici + Yarı Römork (TIR)”
 • 00: BOŞ
 • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
 • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
 • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
 • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
 • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
 • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
 • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
 • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
 • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
 • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
 • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
 • 12: Taşımacılık Ekipmanları
 • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
 • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
 • 15: Mektup ve koliler
 • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
 • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
 • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
 • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
 • 20: Bys. diğer mallar
Bu bilgiyi paylaşın: