Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, en fazla “TIR” ve “Kamyonet” kullanıyor.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, en fazla “TIR” ve “Kamyonet” kullanırken İstanbul genelinde en fazla “Kamyonet” ve “Panelvan” kullanılıyor.

Görece daha küçük araçların sayısal yoğunluk olarak daha fazla bir şekilde yük taşıma işlemi gerçekleştirdikleri görülmektedir.

“Kamyonet”, tüm sektörlerde yakın yoğunlukta ve yüksek seviyede kullanılmaktadır.

“TIR” ve “Kamyon” yük taşıma araçları, “Grup H”, “İnşaat” ve “İmalat” sektöründe oldukça fazla kullanılmaktadır.

Yük Taşımada Kullanılan Araç Türleri

TIR Kamyon Kamyonet Panelvan Minivan
İmalat 7,30% 7,00% 49,60% 23,70% 12,50%
İnşaat 11,80% 8,50% 49,10% 20,90% 9,60%
Grup H 20,20% 6,10% 49,10% 17,90% 6,60%
Perakende Ticaret 1,30% 2,40% 46,30% 29,70% 20,30%
Toptan Ticaret 5,30% 2,80% 49,90% 27,60% 14,50%
Konaklama ve Yiyecek 0,30% 1,40% 46,30% 28,70% 23,30%
Diğer 16,10% 3,30% 35,00% 26,40% 19,30%
İstanbul Toplam 5,50% 3,80% 47,70% 26,60% 16,40%

Kaynak: İstanbul Lojistik Ana Planı, Firma Görüşmeleri Saha Araştırması Sentez Raporu, 01 Ocak 2017

 

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama

Pin It on Pinterest