Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “özel” sektördeki iş yerinde 5,35 sigortalı çalışıyor.

2021 yılı Temmuz ayında Grup H’de “Özel” sektördeki iş yerinde 5,35 sigortalı çalışıyor.

Aralık 2008-Temmuz 2021 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışanı, “Özel” için Grup H genelinde, Grup H-49’da ve Grup H-50’de azalmıştır.

Sigortalı / İş Yeri Aralık 2008 Kamu Temmuz  2021 Kamu Aralık 2008 Özel Temmuz  2021 Özel Kamu Değişim Özel Değişim
Türkiye 24,09 42,68 7,08 7,08 77,13% -0,01%
Grup H 19,38 34,86 7,14 5,35 79,88% -25,03%
Grup H - 49 17,36 45,47 5,98 3,77 161,94% -36,86%
Grup H - 50 72,53 40,95 10,47 5,30 -43,55% -49,37%
Grup H - 51 6,80 21,00 73,97 81,99 208,82% 10,85%
Grup H - 52 16,63 14,29 11,98 14,46 -14,07% 20,69%
Grup H - 53 13,22 82,05 8,95 10,39 520,43% 16,05%
Sigortalı Çalışan Sigortalı İş Yeri
Aralık 2008 Kamu Temmuz 2021 Kamu Aralık 2008 Özel Temmuz  2021 Özel Aralık 2008 Kamu Temmuz  2021 Kamu Aralık 2008 Özel Temmuz  2021 Özel
Türkiye 731.704 1.785.727 8.071.285 14.229.797 30.369 41.843 1.139.879 2.009.918
Grup H 19.534 51.695 545.347 969.328 1.008 1.483 76.365 181.062
Grup H - 49 11.926 32.921 369.871 569.529 687 724 61.882 150.923
Grup H - 50 3.264 778 13.899 19.793 45 19 1.328 3.735
Grup H - 51 34 105 9.320 28.861 5 5 126 352
Grup H - 52 3.543 8.948 140.990 286.121 213 626 11.770 19.791
Grup H - 53 767 8.943 11.267 65.024 58 109 1.259 6.261

Kaynak: SGK Aylık İstatistik Bültenleri, Sigortalı İstatistikleri, 4/a Kapsamında İş yeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Dağılımı, Temmuz 2021

 

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  • Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri

Pin It on Pinterest