Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

“Yüksek Maliyet”, yenilik yapılmasının önündeki en büyük engeldir.

Grup H için “Yüksek Maliyet”, yenilik yapılmasının önündeki en büyük engeldir.

Yenilik Faaliyetinde Bulunmayan Girişimlerin Karşılaştığı Engeller

2016-2018 2018-2020
Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin karşılaştığı engeller Türkiye Grup H Türkiye Grup H
Girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği 28,99% 27,39% 28,52% 29,45%
Kredi veya girişim sermayesi/özel sermaye yetersizliği 25,93% 23,94% 23,34% 25,19%
Kamu hibeleri ya da sübvansiyonlarını elde etmedeki zorluklar 26,02% 22,99% 24,49% 22,47%
Yüksek maliyetler 52,74% 49,93% 54,76% 50,63%
Girişim bünyesindeki nitelikli personel yetersizliği 20,40% 16,08% 21,11% 16,43%
İşbirliği yapılacak ortakların eksikliği 14,97% 12,05% 14,42% 14,45%
Dışsal bilgiye erişim yetersizliği 12,31% 8,26% 11,75% 10,76%
Yeni fikirlere karşı pazar talebinin belirsizliği 20,34% 16,43% 22,33% 19,68%
Güçlü pazar rekabeti 32,86% 29,13% 33,85% 33,44%
Girişimin farklı öncelikleri 16,36% 14,82% 20,47% 18,93%

Pin It on Pinterest