Grup H Kâr Marjları

Grup H-494 ve Grup H-521 için “Brüt Kâr”, azalıyor.

2009-2022 yılları döneminde “Brüt Kâr Marjı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 ve Grup H-521 için azalmış.

Brüt Kâr Marjı (%)

Brüt Kâr Marjı (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grup H - 494 15,01 13,59 14,00 10,02 10,59 9,63 10,65 10,46 10,39 9,30 9,41 10,23 10,00 9,75
Grup H - 502 23,71 21,97 17,40 14,06 14,63 21,89 21,25 24,33 25,72 30,27 27,31 32,68 35,32 34,30
Grup H - 521 27,34 40,85 40,15 37,88 33,14 35,80 37,09 40,63 40,00 17,60 21,62 19,15 15,64 21,18
Grup H - 532 24,71 16,03 20,95 21,83 21,48 20,50 21,36 25,43 26,76 23,38 20,29 18,24 27,45 30,35
Grup H 17,34 12,53 11,28 9,98 10,86 4,39 6,81 3,33 15,68 15,62 15,53 10,05 18,92 18,86
Tüm Sektörler 25,76 25,53 25,44 24,52 24,92 24,36 25,73 26,04 25,92 27,22 26,97 25,97 26,09 24,74

2009-2022 yılları döneminde “Faaliyet Kâr Marjı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 için ve Grup H-521 için artmış.

Faaliyet Kârı Marjı (%)

Faaliyet Kâr Marjı (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grup H - 494 2,59 1,62 1,80 1,07 1,66 1,70 2,04 2,19 2,74 2,94 2,50 2,92 2,76 3,53
Grup H - 502 7,89 8,45 4,80 3,10 1,88 11,99 13,51 12,43 15,74 21,56 18,63 21,73 23,04 21,85
Grup H - 521 5,47 15,07 18,30 11,61 9,18 12,68 17,75 18,95 17,87 16,1 1,3 -0,7 -2,9 21,0
Grup H - 532 4,46 3,23 3,16 5,69 5,05 3,70 5,47 -1,57 2,87 1,97 2,16 8,07 3,91 -2,76
Grup H 8,74 4,41 2,30 4,46 4,26 4,00 6,36 7,47 2,28 -1,13 3,94 1,55 7,05 8,12
Tüm Sektörler 6,58 5,45 6,16 5,21 6,14 5,24 6,07 5,90 6,51 7,58 7,12 7,89 9,06 8,93

2009-2021 yılları döneminde “Net Kâr Marjı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 artarken Grup H-521 için azalmış.

Net Kâr Marjı (%)

Net Kâr Marjı (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grup H - 494 1,56 1,49 -0,59 1,02 0,73 0,50 0,56 0,69 1,20 0,43 0,97 1,28 0,61 2,22
Grup H - 502 6,25 6,58 -17,67 9,92 -16,13 2,99 -5,00 -4,66 6,38 2,73 15,67 2,60 14,32 19,82
Grup H - 521 7,75 13,25 14,10 13,54 9,31 9,95 12,64 10,34 16,52 9,96 8,25 -5,24 14,36 1,23
Grup H - 532 4,58 4,33 -2,31 5,14 3,71 3,99 6,40 -2,43 -5,63 -3,24 1,06 5,03 4,14 0,08
Grup H 3,65 4,27 -7,53 5,13 2,04 3,47 1,37 0,15 -0,32 -3,15 -0,31 -9,04 0,07 0,09
Tüm Sektörler 4,47 4,05 2,17 3,75 2,96 3,11 2,90 2,03 3,33 2,12 3,23 4,30 3,43 4,93

2009-2022 yılları döneminde “Ekonomik Rantabilite”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 ve Grup H-521 için azalmış.

Ekonomik Rantabilite (%)

Ekonomik Rantabilite (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grup H - 494 11,62 9,10 4,22 7,03 4,93 6,11 5,46 4,65 5,61 5,38 5,35 5,34 5,28 10,73
Grup H - 502 8,10 4,38 3,82 7,82 4,40 7,39 9,74 8,68 11,03 -10,2 16,6 16,3 31,6 53,3
Grup H - 521 16,49 22,04 13,23 7,15 15,88 14,73 14,14 4,94 12,66 9,9 10,1 8,5 16,0 15,0
Grup H - 532 4,46 3,23 3,16 5,69 5,05 3,70 18,79 22,98 16,35 10,23 14,91 27,86 34,66 9,47
Grup H 15,53 5,42 1,72 3,79 3,16 0,98 1,30 -3,89 3,91 1,36 4,39 1,12 1,26 8,96
Tüm Sektörler 11,45 11,39 9,56 10,02 8,27 7,85 7,93 6,97 8,13 8,81 9,73 8,49 9,80 14,556
  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlam
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Ekonomik Rantabilite: Oran, öz ve yabancı kaynaklar toplamının rantabilitesini ölçümünde kullanılır ve toplam kaynakların ne ölçüde kârlı kullanıldığını gösterir. FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kâr) üzerinden hesaplanır. Esas faaliyet karlılığını ölçmesi bakımından ekonomik rantabilite işletme için en doğru kârlılık ölçme oranlarındandır. Ekonomik rantabilite olarak da bilinen bu oranın yüksek olması, işletme sermayesinin etkin kullanımını gösterir. “Ekonomik Rantabilite = Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Aktif veya Pasif Toplamı (%)”
  • Faaliyet Kar Marjı, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârın vergiler ve faiz düşülmeden önceki yüzdesini belirlemek için kullanılan ve şirketin faaliyet karının net satışlarına bölünmesiyle hesaplanan karlılık oranıdır. Faaliyet kâr marjı, işletmenin ana faaliyetlerinin ne ölçüde kârlı olduğunu tespit edilmesinde kullanılır. Faaliyet kâr marjının yüksek olması, ana faaliyetlerinin kârlı ve verimli olduğunu gösterirken bu oranın azalması, kârlılığının ve verimliliğinin azaldığını gösterir. Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı (%)
  • Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı (%)
  • Net Kar (Zarar) / Net Satışlar oranı (%)
Bu bilgiyi paylaşın: