Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-52 ve Grup H-53 için “Kârlılık”, azalıyor.

2009-2020 yılları döneminde “Brüt Kâr Marjı”, “Faaliyet Kâr Marjı” ve “Net Kâr Marjı”, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için azalıyor.

Brüt Kâr Marjı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 8,29 0,79 -0,56 -2,22 -1,62 9,42 12,72 19,33 8,70 2,88 3,95 10,62
Grup H - 50 20,59 21,54 19,55 17,16 16,21 23,42 22,86 24,61 22,47 27,52 27,74 30,86
Grup H - 502 23,71 21,97 17,40 14,06 14,63 21,89 21,25 24,33 25,72 30,27 27,31 32,86
Grup H - 51 10,39 3,91 2,12 12,35 11,53 12,26 15,65 5,39 13,64 13,32 17,07 11,40
Grup H - 52 31,92 33,98 33,13 28,75 32,72 33,79 30,30 21,48 -30,11 23,73 20,95 4,98
Grup H - 521 27,34 40,85 40,15 37,88 33,14 35,78 37,07 40,63 40,00 17,60 21,63 17,82
Grup H- 53 30,83 20,13 21,98 23,17 24,69 23,68 25,18 26,32 28,96 29,23 18,38 19,02
Grup H - 532 24,71 16,03 20,95 21,83 21,49 20,50 21,36 25,43 26,76 23,38 20,28 18,27
Grup H 17,20 12,67 11,53 9,88 10,76 4,28 6,70 3,21 15,56 15,51 15,43 9,90
Tüm Sektörler 23,60 23,36 23,22 22,23 22,64 22,03 23,39 23,68 23,52 24,85 24,58 23,57

Faaliyet Kârı Marjı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 10,25 2,19 -0,99 -0,21 0,76 0,16 3,68 10,11 0,39 -3,89 -1,99 4,54
Grup H - 50 2,78 5,41 5,45 0,45 1,11 11,13 10,96 9,73 10,51 17,51 17,52 16,46
Grup H - 502 8,02 8,45 4,80 3,10 1,88 11,97 13,46 12,43 15,74 21,56 18,64 21,78
Grup H - 51 -10,42 -16,79 -14,60 -2,15 -3,40 -0,65 0,62 -11,26 0,34 -0,12 4,64 -3,62
Grup H - 52 16,33 16,07 18,31 14,88 16,34 19,82 18,23 13,91 8,36 14,30 15,16 1,39
Grup H - 521 5,47 15,07 17,91 11,61 9,18 12,68 17,73 19,93 17,86 16,22 1,28 -1,13
Grup H- 53 4,03 2,89 1,22 3,92 -2,17 4,82 6,77 2,34 4,04 0,33 -11,04 -4,21
Grup H - 532 4,46 3,23 3,16 5,67 5,05 3,71 5,48 -1,58 2,87 1,97 2,15 8,21
Grup H 8,31 4,38 2,45 4,38 4,18 3,92 6,27 7,40 2,22 -1,21 3,88 1,53
Tüm Sektörler 5,77 4,62 5,35 4,35 5,30 4,32 5,20 5,07 5,64 6,70 6,33 7,06

Net Kâr Marjı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 2,75 1,12 -2,24 0,01 1,80 0,10 0,94 -0,03 3,56 -1,50 -2,81 1,17
Grup H - 50 0,52 1,27 -16,13 10,74 -19,61 0,94 -8,53 -8,43 0,11 -5,89 15,24 5,07
Grup H - 502 6,25 6,58 -17,67 10,46 -16,13 2,99 -5,00 -4,66 6,38 2,72 15,67 1,99
Grup H - 51 -10,65 -13,56 -19,82 1,35 -9,33 -0,70 -5,88 -24,52 -8,89 -11,77 0,94 -40,98
Grup H - 52 10,41 15,35 10,57 11,74 7,20 11,94 13,83 8,66 4,12 9,35 -15,19 -13,22
Grup H - 521 7,75 13,24 14,10 13,54 9,24 9,97 12,64 10,34 16,52 9,95 8,25 -5,54
Grup H- 53 13,64 6,78 6,41 6,71 2,74 8,20 11,36 10,14 6,63 1,11 -13,61 -3,66
Grup H - 532 4,58 4,34 -2,31 5,14 3,71 4,01 6,40 -2,40 -5,63 -3,24 1,06 5,05
Grup H 2,94 4,28 -7,67 5,05 1,94 3,37 1,26 -0,03 -0,43 -3,19 -0,38 -9,17
Tüm Sektörler 3,87 3,37 1,75 3,12 2,32 2,55 2,26 1,58 2,71 1,67 2,75 3,72

“Ekonomik Rantabilite”, 2009-2020 yılları döneminde Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için azalıyor.

Ekonomik Rantabilite (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 18,30 -1,93 -7,01 -6,98 -4,46 -12,99 -11,97 -18,27 13,01 -0,88 0,96 6,33
Grup H - 50 8,03 4,11 1,65 7,98 3,59 7,23 9,46 8,39 9,75 11,54 13,60 13,22
Grup H - 502 8,08 4,37 3,82 7,82 4,40 7,38 9,73 8,66 11,02 14,79 16,68 16,35
Grup H - 51 9,46 -0,54 -3,53 8,50 -2,11 6,28 2,19 -11,97 -1,29 -2,99 5,27 -10,77
Grup H - 52 21,32 24,84 23,66 20,50 21,17 18,47 16,99 12,75 4,46 8,77 11,54 3,32
Grup H - 521 16,50 22,12 13,10 7,21 15,87 14,95 14,16 4,89 12,65 9,68 10,07 8,51
Grup H- 53 40,95 19,23 18,04 19,67 15,53 21,38 19,47 21,30 19,00 8,07 -8,42 10,56
Grup H - 532 35,90 19,62 16,70 23,44 35,76 28,82 18,78 22,98 15,84 10,22 14,91 29,51
Grup H 16,64 5,53 1,25 3,73 3,07 0,82 1,14 -4,04 3,84 3,36 4,23 1,04
Tüm Sektörler 10,63 10,50 8,81 9,08 7,35 6,96 7,02 6,19 7,18 7,98 8,90 7,69

Mali Rantabilite (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 22,45 2,85 -3,24 1,04 6,32 0,54 2,33 13,81 10,81 0,69 -10,85 7,38
Grup H - 50 1,39 5,05 -3,59 10,07 -6,32 3,64 0,66 10,04 3,79 15,96 30,94 19,05
Grup H - 502 1,41 5,66 -5,59 10,32 -8,14 5,13 4,55 9,85 6,62 15,27 9,98 20,57
Grup H - 51 16,92 -17,15 29,60 48,63 9,92 50,44 -38,25 70,65 29,76 37,77 3,61 51,97
Grup H - 52 13,09 17,13 9,25 17,09 10,10 12,67 11,54 7,10 10,40 -0,01 -5,91 21,54
Grup H - 521 7,46 8,62 2,29 3,68 4,12 4,96 8,44 6,00 11,70 -0,77 -5,50 13,38
Grup H- 53 18,27 13,55 12,86 17,66 8,61 16,05 23,01 23,57 17,38 9,23 -34,19 -28,25
Grup H - 532 22,73 22,51 14,18 31,87 17,67 19,40 30,42 24,34 13,71 13,32 12,70 26,08
Grup H 15,77 6,06 3,47 12,13 7,03 11,77 -0,37 25,13 12,71 6,87 2,95 21,27
Tüm Sektörler 7,76 8,00 6,84 9,21 7,38 8,61 8,42 10,24 11,60 12,52 10,99 15,82

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H Kâr Eden Firmalar, Grup H Finansal Oranlar, Grup H Maliyetlerin Oranı, Grup H Devir Hızları verilerine bakılabilir.

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Oranlar Tablosu 

 • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
 • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
 • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Mali Rantabilite (öz kaynak kârlılığı): Mali rantabilite, bir işletmenin öz kaynaklarının karlılığını ortaya koymaktadır. Söz konusu oran, net kârın (zarar) öz kaynaklara bölünmesi ile bulunur. Firmanın 1 TL’lik öz sermayesinin, ilgili dönemde yüzde kaç getiri sağladığı önemli bir göstergedir. Öz sermayenin kazanma gücü olarak da ifade edilen mali rantabilitenin yüksek olması arzu edilir. “Net Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar Oranı (%)
 • Ekonomik Rantabilite: Oran, öz ve yabancı kaynaklar toplamının rantabilitesini ölçümünde kullanılır ve toplam kaynakların ne ölçüde kârlı kullanıldığını gösterir. FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kâr) üzerinden hesaplanır. Esas faaliyet karlılığını ölçmesi bakımından ekonomik rantabilite işletme için en doğru kârlılık ölçme oranlarındandır. Ekonomik rantabilite olarak da bilinen bu oranın yüksek olması, işletme sermayesinin etkin kullanımını gösterir. “Ekonomik Rantabilite = Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Aktif veya Pasif Toplamı (%)”
 • Faaliyet Kar Marjı, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârın vergiler ve faiz düşülmeden önceki yüzdesini belirlemek için kullanılan ve şirketin faaliyet karının net satışlarına bölünmesiyle hesaplanan karlılık oranıdır. Faaliyet kâr marjı, işletmenin ana faaliyetlerinin ne ölçüde kârlı olduğunu tespit edilmesinde kullanılır. Faaliyet kâr marjının yüksek olması, ana faaliyetlerinin kârlı ve verimli olduğunu gösterirken bu oranın azalması, kârlılığının ve verimliliğinin azaldığını gösterir.

Pin It on Pinterest