Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

Grup H genelinde yabancı para cinsinden uzun vadeli gayri nakdi krediler artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” cinsinden “Uzun Vadeli Gayri Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.

Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Kredi (x 1.000 TL)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 955.853 907.131 1.809.698 1.698.418 2.721.367 2.068.982 2.857.104 4.936.334 8.451.493 12.098.353 15.352.078 1506,11%
 Grup H - 492 602 0 0 0 1.697 0 1.844 0 0 7.535 8.313 1280,30%
 Grup H - 494 82.649 83.799 90.966 94.475 112.059 117.088 173.554 258.479 626.080 834.397 562.800 580,96%
 Grup H - 502 13.741 28.442 94.907 79.027 99.212 78.315 159.344 301.518 410.011 449.096 230.079 1574,39%
 Grup H - 512 4.021 7.632 12.115 9.045 10.255 7.006 6.992 8.293 31.071 46.879 21.934 445,46%
 Grup H - 521 21.851 29.363 40.161 26.936 29.979 32.757 45.494 122.710 173.207 199.975 207.243 848,46%
 Grup H - 532 6.062 4.462 6.094 4.402 5.427 6.055 7.381 13.492 15.664 18.907 38.436 534,05%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler İçinde Yabancı Para Payı ve Grup H İçin TL Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş biçiminde)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: