Grup H İçin Şirket Büyüklüğüne Göre Net Satışlar

Grup (Lojistik & Yük) için “net satışların” %37’si, “büyük” şirketler tarafından yapılıyor.

2019 yılı 4’üncü çeyreği itibariyle Grup (Lojistik & Yük) için “net satışların” çoğunluğu, “orta” ve “büyük” ölçekli şirketler tarafından yapılmaktadır.

Grup H'de Şirket Büyüklüğüne Göre Net Satışlar

2019-4 itibariyle Net Satışlar (Bin TL) Mikro Küçük Orta Büyük Toplam
Grup H - 492 11.907 212.094 305.321 191.610 720.932
Grup H - 494 9.467.617 32.799.988 23.745.046 27.297.097 93.309.748
Grup H - 502 436.962 3.254.169 7.267.201 10.499.118 21.457.450
Grup H - 512 19.720 221.149 757.764 1.268.058 2.266.691
Grup H - 521 471.865 1.675.705 1.550.853 2.194.245 5.892.668
Grup H - 532 306.849 834.105 733.279 8.159.328 10.033.561
Grup H (Lojistik & Yük) 10.714.920 38.997.210 34.359.465 49.609.456 133.681.050
Grup H 23.036.124 67.343.654 58.930.715 298.928.292 448.238.785
Tüm Sektörler 402.632.941 1.427.664.883 1.541.824.217 4.406.516.019 7.778.638.060

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Brüt Satışlar, Grup H için Net Satışlar (2009-2019) ve Grup H Brüt Satışları içinde Yİ YD DG Payı sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
 • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: