Grup-H için Saatlik İşgücü Maliyeti

Grup H’nin saatlik işgücü maliyeti, Türkiye’nin altındadır.

Saatlik işgücü maliyeti, Grup H-49 için 16,8 TL iken Aylık 4.671 TL’dir.

Saatlik işgücü maliyeti, Grup H-52 için 36,6 TL iken Aylık 6.284 TL’dir.

İşgücü Maliyeti

İşgücü maliyeti (TL/Saat) İşgücü maliyeti (TL/Ay)
2012 2016 2020 2012 2016 2020
Türkiye 14,6 22,1 29,8 Türkiye 2.680 3.991 5.194
Grup H 13,7 24,4 25,3 Grup H 2.524 4.442 4.671
Grup H-49 8,7 16,4 16,8 Grup H-49 1.629 3.056 3.198
Grup H-50 24,0 34,4 40,9 Grup H-50 4.495 6.523 8.763
Grup H-51 54,0 82,5 136,7 Grup H-51 8.430 14.513 14.982
Grup H-52 15,2 27,8 35,6 Grup H-52 2.844 5.001 6.284
Grup H-53 16,6 24,5 24,6 Grup H-53 2.850 4.238 4.806

Grup H-49 için Aylık Brüt ücret, 2.365, 57 TL ve Aylık Brüt Kazanç ise 2.695,88 TL’dir.
Grup H-52 için Aylık Brüt ücret, 5.045, 62 TL ve Aylık Brüt Kazanç ise 5.415,68 TL’dir.

Brüt Ücretler

Brüt ücret (TL/Ay) Brüt kazanç (TL/Ay)
2012 2016 2020 2012 2016 2020
Türkiye 2.052,76 3.106,34 4.049,85 Türkiye 2.245,30 3.309,07 4.513,60
Grup H 1.992,94 3.505,87 3.607,20 Grup H 2.116,30 3.707,64 3.997,55
Grup H-49 1.308,88 2.472,31 2.365,57 Grup H-49 1.342,69 2.540,39 2.695,88
Grup H-50 3.511,88 4.922,33 6.492,33 Grup H-50 3.772,80 5.396,25 7.444,64
Grup H-51 6.591,45 11.159,38 12.316,15 Grup H-51 7.329,81 12.576,23 13.281,42
Grup H-52 2.166,71 3.869,49 5.045,62 Grup H-52 2.375,73 4.109,03 5.415,68
Grup H-53 2.355,18 3.429,38 3.655,44 Grup H-53 2.405,39 3.530,49 4.083,98
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  • Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri
  • Saatlik işgücü maliyeti: İşgücü maliyetinin, fiili çalışma süresine bölünmesiyle hesaplanır.
  • Aylık işgücü maliyeti: İşverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti ödemelerini kapsar. İşveren tarafından ücretli çalışan istihdamına ilişkin referans yılında katlanılan maliyetin ay başına düşen tutarıdır.
  • Aylık brüt ücret: Brüt temel ücret ve maaş ödemeleri ile her ay yapılan ücret niteliğindeki diğer düzenli ödemeleri ve fazla çalışma ödemeleri ile her ay yapılmayan (düzensiz) ikramiye, prim, sosyal yardım vb. ödemeleri kapsar. İşveren tarafından ücretli çalışanlara referans yılında yapılan ödemelerin yıllık toplamının ay başına düşen tutarıdır. Çalışılan süreler için yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerin toplamıdır.
  • Aylık brüt kazanç: Aylık brüt ücret ödemeleri (çalışılan süreler için yapılan düzenli ve düzensiz ödemeler), çalışılmayan süreler için yapılan ödemeler, ayni ödemeler ve ücretli çalışanların tasarruf sandıklarına yapılan ödemeleri kapsar. İşveren tarafından ücretli çalışanlara referans yılında yapılan bu ödemelerin yıllık toplamının ay başına düşen tutarıdır.
Bu bilgiyi paylaşın: