Grup H İçin Kısa Vadeli Nakdi Krediler İçinde Yabancı Para Payı

Grup H-494 için “Kısa Vadeli Nakdi” kredilerdeki “Yabancı Para” payı, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H genelinde “Kısa Vadeli Nakdi” kredilerde “YP” payı, ortalama %9,34 ve %73,43 olup YP payındaki en fazla artış, Grup H-512 iş kolundadır.

Kısa Vadeli Nakdi Kredilerdeki Yabancı Para Payı

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim 2009-2019 Ortalama
Grup H içinde YP 39,27% 31,25% 35,87% 30,67% 19,19% 20,99% 42,46% 49,14% 42,51% 62,69% 68,28% 73,88% 40,21%
Grup H - 492 içinde YP 7,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% -79,37% 0,85%
Grup H - 494 içinde YP 19,85% 14,81% 11,21% 14,19% 15,19% 11,22% 12,57% 11,27% 14,05% 29,27% 33,89% 70,75% 17,05%
Grup H - 502 içinde YP 56,37% 42,65% 61,17% 71,90% 40,89% 42,21% 57,39% 49,81% 47,67% 65,07% 81,99% 45,44% 56,10%
Grup H - 512 içinde YP 42,10% 68,66% 82,98% 39,24% 81,29% 82,61% 85,90% 84,77% 72,26% 89,61% 78,36% 86,13% 73,43%
Grup H - 521 içinde YP 32,42% 24,34% 31,62% 18,79% 8,12% 11,30% 11,05% 2,66% 5,84% 0,79% 2,90% -91,05% 13,62%
Grup H - 532 içinde YP 31,13% 32,78% 0,00% 3,88% 4,31% 2,29% 9,61% 10,44% 8,24% 0,02% 0,00% -100,00% 9,34%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için TL cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler ve Grup H için Yabancı Para cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

 • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
 • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H : Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-522: Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: