Grup H İçin İşgücü Girdi Endeksi

Grup H için İstihdam ve Çalışılan Saat endeksleri düşerken Brüt Ücret Endeksi artmış.

2021 Yılı 1. Çeyrek (Ocak-Mart) için Türkiye Geneli “İstihdam” ve “Çalışılan Saat” endeksleri, artarken Grup H’deki “İstihdam” ve “Çalışan Saat” endeksleri, azalmıştır.
2021 Yılı 1. Çeyrek (Ocak-Mart) için Grup H’deki “Brüt Ücret-Maaş” Endeksi, Türkiye Geneli “Brüt Ücret-Maaş” endeksine göre çok daha az artmıştır.

Endeks Yıllık değişim (%)

Dönem İstihdam Endeksi Çalışılan saat Endeksi Brüt ücret-maaş Endeksi
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler 2021-I 6,0 1,9 16,8
Ticaret ve hizmetler 2021-I 1,7 -3,7 11,1
Ulaştırma ve depolama 2018-I 5,6 5,6 20,2
2018-II 5,7 6,2 20,2
2018-III 4,1 5,2 24,5
2018-IV 2,7 2,9 19,3
2019-I -2,1 -5,7 24,8
2019-II -2,4 -8,5 25,9
2019-III -1,3 -3,4 19,4
2019-III 1,8 -2,3 21,5
2020-I 7,2 1,6 16,0
2020-II -2,7 -28,2 -20,5
2020-III 2,0 -7,0 -6,0
2020-IV 0,1 -6,1 -1,6
2021-I -0,3 -2,0 3,1

Bu veri ile ilgili olabilecek Grup H için İşgücü Maliyet Endeksi verisine bakılabilir.

  • H- Ulaştırma ve Depolama
  • Türkiye Geneli: Türkiye geneli (Sanayi, İnşaat, Ticaret, Hizmet)
  • İstihdam: İstihdam endeksleri kapsamında, işyerlerinde ücretli çalışanlar dikkate alınmaktadır. Çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri, istihdam endeksleri içinde kapsanmamaktadır.
  • Çalışılan Saat: Ücretli çalışanların temel ücret ve maaşına konu olan normal çalışma süresi ne olursa olsun işyerinde fiilen çalışılan süredir. Ücret karşılığı olan ve olmayan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma süreleri, çalışılan saate dahil edilirken, yıllık izin, resmi tatil gibi ücreti ödendiği halde çalışılmayan süreler çalışılan saatten hariç tutulur.
  • Brüt Ücret Maaş: Ücretli çalışanlara yapılan brüt temel ücret ve maaş ödemeleri ile ücret niteliğindeki düzenli kazançlar (her ay yapılan ikramiye, prim vb.), fazla çalışma ödemeleri ile düzensiz kazançlar (her ay yapılmayan ikramiye, prim vb.) kapsanmaktadır.
Bu bilgiyi paylaşın: