Grup H İçin Elektrik Tüketimi

Grup H, 20 iş kolu içinde en fazla “elektrik” tüketilen 8’inci iş koludur.

Grup H, 2017 yıllında 2,18% ile “Grup B”, “Grup C “, “Grup D “, “Grup E “, “Grup F”, “Grup G ” ve “Grup I” iş kollarından sonra en fazla “elektrik” tüketimi olan iş koludur.

Grup H’de “mal ve hizmet üretimi” ve “alan Isıtma ve Soğutma” için “elektrik” tüketiminde artış vardır. Bunun sebebi, daha fazla “ısı kontrollü” hizmet verilmesinden olabilir mi?

Toplam Elektrik Tüketimi (MWh)

İş Kolları 2014 2017
Türkiye Bütün Ekonomik Faaliyetler 124.004.527 138.804.506
Grup H 3.209.315 3.031.784
Mal ve hizmet üretimi 46,03% 53,23%
Alan ısıtma ve soğutma 4,25% 9,90%
Havalandırma 5,13% 4,26%
Aydınlatma ve elektrikli büro gereçleri 22,96% 25,19%
Ulaştırma 21,63% 7,43%
Grup H / Türkiye 2,59% 2,18%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup B: Madencilik ve Taş Ocakçılığı
  • Grup C: İmalat
  • Grup D: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
  • Grup E: Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme
  • Grup F: İnşaat
  • Grup G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
  • Grup I: Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: