Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “Devir Hızları” ve özellikle “Alacak Devir Hızı”, azalıyor.

2009-2020 yılları döneminde “Alacak Devir Hızının” azalması; Grup H geneli, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-51 ve Grup H-52 için olumsuz durumdur. Öte yandan Grup H-521 için 2009-2019 yılları arasındaki azalma eğilimi yerine 2020 yılında artış görülmüştür Bunun sebebi, “Pandem” etkisiyle daha fazla depolama alanı ve depolama hizmeti ihtiyacı olması ve bunun da Grup H-521’in müşterilerine karşı “gücünü” arttırması olabilir.

Alacak Devir Hızı (Kez / Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 4,19 4,21 5,62 5,33 5,23 5,14 4,91 4,42 6,37 5,77 5,58 5,45
Grup H - 50 19,73 25,68 22,08 25,58 16,12 16,45 15,72 19,47 17,33 14,36 13,67 12,77
Grup H - 502 21,76 23,49 28,78 36,21 17,52 17,22 15,35 14,02 13,91 14,41 9,90 11,32
Grup H - 51 17,54 16,85 17,89 16,00 13,72 13,72 11,10 13,15 14,70 15,19 18,52 9,28
Grup H - 52 14,52 14,17 14,89 14,32 12,38 11,52 11,61 14,98 7,95 9,46 10,06 9,74
Grup H - 521 8,40 7,63 7,90 8,44 7,61 7,57 7,02 8,41 7,04 6,85 6,95 11,18
Grup H - 53 8,97 20,06 29,41 9,78 20,68 23,64 8,99 9,73 6,28 6,15 5,88 8,73
Grup H - 532 8,88 8,41 9,75 9,62 9,55 9,05 8,99 6,58 6,03 7,24 7,12 7,57
Grup H 9,62 9,84 11,40 10,61 9,31 9,13 8,82 9,49 8,45 9,53 10,19 7,71
Tüm Sektörler 6,99 7,25 7,31 6,95 6,71 6,62 6,24 5,87 5,81 6,12 6,30 6,10

2009-2020 yılları döneminde “Aktif Devir Hızının” azalması; Grup H geneli, Grup H-50, Grup H-51 ve Grup H-52, Grup H-521 ve Grup H-532 için olumsuz durumdur.

Aktif Devir Hızı (Kez/Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 0,99 0,95 1,19 1,19 1,07 1,05 0,96 0,82 1,14 1,20 1,20 1,07
Grup H - 50 0,30 0,35 0,38 0,38 0,37 0,42 0,43 0,43 0,52 0,67 0,67 0,62
Grup H - 502 0,28 0,32 0,40 0,39 0,40 0,45 0,47 0,46 0,55 0,77 0,74 0,77
Grup H - 51 1,20 1,14 1,12 1,12 1,02 1,10 0,91 0,75 0,98 1,05 0,98 0,44
Grup H - 52 0,59 0,62 0,66 0,68 0,72 0,63 0,54 0,49 0,36 0,36 0,39 0,37
Grup H - 521 0,66 0,58 0,62 0,60 0,70 0,59 0,54 0,48 0,50 0,50 0,46 0,55
Grup H - 53 1,25 1,24 1,38 1,43 1,36 1,32 1,23 1,11 1,02 1,17 1,33 1,36
Grup H - 532 2,52 2,29 2,69 2,59 2,55 2,49 2,27 1,96 1,56 1,83 1,83 1,81
Grup H 0,82 0,82 0,95 0,97 0,92 0,90 0,80 0,69 0,72 0,75 0,75 0,61
Tüm Sektörler 0,84 0,87 0,95 0,93 0,87 0,86 0,81 0,76 0,79 0,82 0,82 0,79

2009-2020 yılları döneminde “Duran Varlık Devir Hızını” azalması; Grup H geneli, Grup H-49, Grup H-51 ve Grup H-532 için olumsuz durumdur.

Duran Varlık Devir Hızı (Kez/Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 3,80 3,42 3,82 4,53 3,04 2,66 2,22 1,84 2,73 2,90 3,06 2,83
Grup H - 50 0,82 0,96 1,17 0,99 0,90 1,03 0,95 1,05 1,59 1,97 2,02 1,43
Grup H - 502 0,58 0,90 1,23 1,05 1,19 1,69 1,47 1,37 2,53 3,26 3,68 4,86
Grup H - 51 1,77 1,52 1,61 1,55 1,49 1,56 1,30 1,10 1,69 2,13 1,58 0,76
Grup H - 52 2,71 2,99 3,76 3,68 4,09 4,11 3,52 3,15 2,10 2,20 2,46 3,24
Grup H - 521 1,55 1,46 1,56 1,73 2,10 2,05 1,97 1,43 1,52 1,36 1,31 1,63
Grup H - 53 4,61 5,36 5,33 7,16 5,82 5,43 5,09 5,25 6,43 6,76 4,82 5,86
Grup H - 532 12,09 13,22 13,75 17,91 14,39 12,85 11,04 11,04 13,14 14,03 8,75 9,63
Grup H 2,85 2,74 2,89 3,26 2,55 2,43 2,03 1,62 1,89 1,94 1,94 1,68
Tüm Sektörler 5,32 5,62 6,07 5,88 5,60 5,63 5,33 4,88 5,35 5,58 5,68 5,80

2009-2020 yılları döneminde “Maddi Duran Varlık Devir Hızının” azalması; Grup H geneli, Grup H-49, Grup H-51 ve Grup H-521 için olumsuz durumdur.

Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Kez/yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 4,58 4,11 4,39 5,06 3,77 3,62 3,36 2,51 3,91 4,50 4,73 4,11
Grup H - 50 1,38 1,76 1,96 2,55 2,32 2,41 2,55 2,50 3,91 3,51 4,13 5,39
Grup H - 502 2,28 1,73 2,44 2,96 3,40 4,81 5,29 5,41 5,95 5,47 5,41 8,15
Grup H - 51 4,63 10,93 7,24 7,07 8,94 7,60 7,07 6,23 10,35 5,75 5,23 3,54
Grup H - 52 7,65 14,64 11,81 11,84 19,22 16,07 13,41 9,37 7,01 8,66 11,12 18,80
Grup H - 521 4,42 3,38 3,31 3,09 3,56 3,32 3,06 2,60 3,01 2,06 1,88 2,63
Grup H - 53 6,50 7,90 6,33 7,89 11,41 11,75 12,08 10,18 10,31 13,76 11,10 12,93
Grup H - 532 18,43 20,58 17,69 21,07 31,04 31,58 30,02 24,95 22,14 30,56 21,05 22,21
Grup H 4,36 4,53 5,00 5,30 4,75 4,56 4,14 3,98 4,79 4,56 5,53 4,34
Tüm Sektörler 8,84 9,37 10,05 10,31 9,88 9,81 9,42 9,06 9,80 10,43 10,55 10,41

2009-2020 yılları döneminde “Net Çalışma Sermayesi Devir Hızının” azalması; Grup H geneli, Grup H-49, Grup H-51, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-532 için olumsuz durumdur.

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Kez/yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 2,67 1,91 2,29 3,53 2,53 2,87 3,01 1,86 3,30 6,27 0,77 1,64
Grup H - 50 0,56 1,03 2,34 -1,28 -0,51 0,17 -0,27 -0,53 0,40 1,14 1,15 1,42
Grup H - 502 0,66 1,11 2,60 -1,13 -0,34 0,18 1,23 -0,07 1,00 1,43 1,95 2,15
Grup H - 51 1,97 -7,79 -13,51 -15,29 -4,20 -5,34 -4,74 -4,38 -5,43 -3,79 -3,32 -2,94
Grup H - 52 1,62 2,82 3,72 -0,03 0,11 1,34 1,24 1,78 0,58 0,78 1,94 0,35
Grup H - 521 2,38 1,63 1,57 0,75 0,77 0,37 0,39 1,28 0,81 1,20 0,90 0,63
Grup H - 53 4,14 6,84 9,39 8,61 14,73 7,89 5,78 5,48 9,83 7,46 2,65 1,64
Grup H - 532 5,59 4,53 3,81 0,94 3,77 3,10 4,00 5,48 6,44 7,46 9,00 5,61
Grup H 1,72 1,19 0,45 -0,26 0,94 1,11 1,10 0,43 0,78 1,58 0,65 -0,14
Tüm Sektörler 2,45 2,55 2,73 2,73 2,49 2,34 2,23 2,04 2,34 2,21 1,85 2,08

2009-2020 yılları döneminde “Öz Kaynak Sermayesi Devir Hızının” azalması; Grup H geneli, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-51, Grup H-52, Grup H-53 ve Grup H-532 için olup olumsuz durumdur.

Öz Kaynak Devir Hızı (Kez/Yıl)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 2,42 2,30 3,04 3,64 3,05 3,24 3,10 2,61 3,88 4,28 4,83 4,76
Grup H - 50 0,76 0,78 0,97 0,86 1,11 1,42 1,25 0,52 1,56 1,19 3,14 -0,05
Grup H - 502 0,73 0,79 1,08 0,92 1,25 1,50 1,27 0,56 1,65 0,82 2,20 -0,05
Grup H - 51 4,30 4,92 -1,50 7,97 6,42 4,44 4,53 -3,79 -1,68 -1,73 -2,22 -2,19
Grup H - 52 1,47 1,06 0,88 1,60 1,81 1,53 1,56 1,68 0,04 0,69 1,13 1,27
Grup H - 521 1,36 1,23 1,41 1,25 1,59 1,34 1,21 1,04 1,20 1,11 1,11 1,62
Grup H - 53 2,93 3,10 3,85 3,58 3,73 3,17 3,69 2,79 2,60 2,92 3,58 5,44
Grup H - 532 7,39 6,86 9,05 7,66 8,00 6,59 7,70 5,16 4,33 4,87 4,31 4,30
Grup H 2,23 2,08 2,11 3,09 2,72 4,35 2,50 1,42 1,08 1,44 1,66 1,51
Tüm Sektörler 2,35 2,60 2,98 3,07 3,11 3,34 3,04 2,87 3,05 3,05 2,84 2,83

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H Kâr Marjları“, “Grup H Finansal Oranlar“, “Grup H Maliyetlerin Oranı“, “Grup H Kâr Eden Firmalar” verilerine bakabilirsiniz. 

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Oranlar Tablosu

 • Aktif Devir Hızı: İşletmenin sermaye ağırlıklı çalışıp çalışmadığını gösterir. Yüksek olması, olumlu algılanır. Aktif devir hızı, bir işletmede sermaye yoğunluğunun bir göstergesi ve varlık kullanımında etkinliğin bir ölçüsüdür. Söz konusu oran bir işletmede karlılığı etkileyen unsurlardandır. Varlık devir hızı yavaş olan firmalar, riski yüksek ve karlılığı zayıf olan firmalardır. Diğer bir ifadeyle söz konusu oranın yüksek olması arzu edilir.
 • Alacak Devir Hızı: İşletmenin ticarî alacaklarını, gerçekleştirdiği satışlarla yılda kaç kez tahsil ettiğini gösterir. Yüksek olması olumlu yorumlanır.
 • Duran Varlık Devir Hızı: Duran varlık devir hızı oranının artış eğiliminde olması, işletmenin duran varlıklarını verimli kullandığını ve azalış eğilimi olmasıysa işletmenin duran varlıklarını veya kapasitesini verimli kullanmadığını gösterir.
 • Maddi Duran Varlık Devir Hızı: İşletmenin maddî duran varlıklara aşırı yatırım yapıp yapmadığını gösterir. Oranın düşük olması, işletmede atıl kapasitenin olduğunu gösterir.
 • Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Genellikle net işletme sermayesi devir hızı oranının yüksek olması istenir. Bir firmanın satışları ile net işletme sermayesi (dönen varlıklar-kısa süreli yabancı kaynaklar) arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Satış hacmi genişledikçe, stoklar ve alacakların artması sonucu firmaların daha fazla net işletme sermayesine gerek duymaları olağandır. İşletme sermayesinin firmada ne ölçüde etkin kullanıldığının bir göstergesi olarak net işletme sermayesi devir hızı hesaplanmaktadır
 • Öz Kaynak Devir Hızı: Öz sermaye devir hızı oranı, işletmenin öz sermayesinin ne ölçüde verimli kullanıldığını gösterir. Oranın çok yüksek olması işletmenin faaliyetlerinin büyük ölçüde borçlanmak suretiyle finanse ettiğini gösterir. Oranın düşük olması ise işletmenin öz kaynaklarını etkin olarak kullanamadığını ve işletmenin faaliyet seviyesinin gerektiğinden daha fazla öz kaynağa sahip olduğunu gösterir. Öz sermaye devir hızının yüksek olması, işletme öz sermayesinin çok ekonomik ve verimli kullanıldığını gösterir. Ancak oranın aşırı yüksek olması işletmenin öz kaynaklarının yetersiz olduğuna işaret olabilir. Söz konusu oranın düşük olmasıysa, öz sermayenin iş hacmine göre fazla olduğunu ortaya koyar.
 • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
 • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
 • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

 

Pin It on Pinterest