Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de AR-GE harcamalarının %76,56’sı “Personel” ve %4,56’sı “Yazılım” harcamasıdır.

2019 yılında Grup H’de AR-GE harcamalarının %76,56’sı “Personel” ve %4,56’sı “Yazılım” harcamasıdır.

2019 yılında Grup H’de AR-GE harcamalarının %63,26’sı, Grup H (49-51) tarafından yapılmaktadır.

2019 yılında Türkiye’deki “mali olan ve mali olmayan” şirketler tarafından yapılan AR-GE harcamasının (29.500.710.718 TL) %0,53’ü Grup H’dir.

2019 yılında Türkiye’deki “mali olan ve mali olmayan” şirketler tarafından yapılan AR-GE harcamasının (29.500.710.718 TL) %49,90’nu “Personel”, %42,78’i “Diğer Cari”, %4,61’i “Makine”, %1,25’i “Sabit Tesis”, %1,25’i “Yazılım” ve %0,20’si “Fikri Mülkiyet” harcamasıdır.

NOT: 2019 yılında Türkiye’deki toplam AR-GE harcaması, 45.953.691.096 TL olup bunun 29.500.710.718 TL’si, ““mali olan ve mali olmayan” şirketler; 3.044.485.454 TL’si “Genel Devlet” ve 13.408.494.924 TL’si “Yükseköğretim” tarafından yapılmaktadır.

UD için AR-GE Harcama (TL)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Toplam 9.773.009 9.997.543 17.925.507 27.630.117 33.292.480 36.446.498 53.457.108 122.382.210 123.222.506 155.496.145
Cari (49-51)                   95.832.208
Cari (52-53)                   47.236.385
Yatırım (49-51)                   2.537.765
Yatırım (52-53)                   9.889.787
Cari 4.639.280 8.972.025 14.361.505 22.432.704 30.080.028 31.577.536 50.704.341 104.508.235 108.217.295 143.068.593
49-51                   95.832.208
52-53                   47.236.385
Cari - Personel 2.572.314 2.864.738 4.650.320 13.353.836 12.548.213 16.203.552 39.433.021 54.494.523 81.059.093 119.045.800
49-51                   78.178.502
52-53                   40.867.298
Cari - Diğer Cari 2.066.966 6.107.287 9.711.185 9.078.868 17.531.815 15.373.984 11.271.320 50.013.712 27.158.202 24.022.793
49-51                   17.653.706
52-53                   6.369.087
Yatırım 5.133.729 1.025.518 3.564.002 5.197.413 3.212.452 4.868.962 2.752.767 17.873.975 15.005.211 12.427.552
49-51                   2.537.765
52-53                   9.889.787
Yatırım - Makine 5.100.598 1.025.518 3.554.002 4.567.413 3.200.252 4.726.699 1.977.438 6.122.442 8.586.151 3.361.096
49-51                   1.728.713
52-53                   1.632.383
Yatırım - Sabit tesis 33.131 0 10.000 630.000 12.200 142.263 279.134 11.230.032 5.727.401 1.982.753
49-51                   782.753
52-53                   1.200.000
Yatırım - Yazılım             445.000 312.180 686.659 7.083.703
49-51                   26.299
52-53                   7.057.404
Yatırım - Fikri Mülkiyet             51.195 209.321 5.000 0
49-51                   0
52-53                   0

Kaynak: TUIK, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, Ekonomik faaliyet ve harcama grubuna göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcaması (2010-2019)

 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H (49-51): Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı; su yolu taşımacılığı; hava yolu taşımacılığı
 • Grup H (52-53): Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler; posta ve kurye faaliyetleri
 • Ar-Ge: Toplum, kültür ve insan bilgisini içeren bilgi birikimini arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak için yapılan düzenli, yaratıcı çalışmalardır.
 • Cari Ar-Ge Harcamaları: Personel harcamaları ve personel dışı diğer cari harcamalardan oluşur.
 • Diğer Cari Ar-Ge Harcamaları: Belirli bir yıl içinde Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için satın alınan materyalleri, sarf malzemelerini ve ekipmanı içerir.
 • Ar-Ge Yatırım Harcamaları: Ar-Ge programlarında kullanılan sabit varlıklarla ilgili yıllık brüt harcamalarıdır. Yapıldıklarında, dönem için tam olarak raporlanmaları ve bir amortisman unsuru olarak kaydedilmemeleri gerekir. İster gerçekleşmiş, ister emsale dayanarak olsun, bina, tesis ve ekipmanla ilgili tüm amortisman bedelleri/karşılıkları dahil, Ar-Ge harcamalarından çıkarılmalıdır. Bu yaklaşım iki nedenle önerilir: Amortisman (yani mevcut varlıkların değiştirilmesini finanse etmek için yapılan bir ödeme) cari harcamalara dahilse, sermaye harcamalarının eklenmesi çift saymaya neden olur. Devlet sektöründe, sabit varlıkların amortismanı için, normalde hiçbir hüküm verilmez. Sonuç olarak, bir ülkenin içinde bile, amortisman hükümleri dışarıda bırakılmadıkça, sektörler arasında karşılaştırma yapılamaz ve sektör toplamları karşılaştırılabilir bir esasa dayandırılmadıkça, ulusal bir seriyle ilgili toplamlar derlenemez.
 • Ar-Ge için Makine ve Teçhizat Harcamaları: AR-GE araştırmalarında kullanılmak üzere edinilen ana araç ve ekipmanları kapsar.
 • Ar-Ge için Arazi ve Bina (Sabit Tesis) Harcamaları: AR-GE için edinilen arsaları örneğin test arazileri, laboratuar alanları ve pilot tesisler ve önemli iyileştirmeler, değişiklikler ve onarımlar dahil, inşa edilen veya satın alınan binaları içerir.
 • Ar-Ge için Aktifleştirilen Bilgisayar Yazılımları: Bu kategori bir yıldan daha fazla bir süre için Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bilgisayar yazılımlarının maliyetini içerir. Uzun süreli alınan lisans kullanımları ya da hem sistem hem de uygulama yazılımları için program açıklamaları ve destekleyici materyaller sunan bilgisayar yazılımları bu kapsamdadır.
 • Ar-Ge için Fikri Mülkiyet Hakları Harcamaları: Bir yıldan uzun süreli ve Ar-Ge için kullanılan patent satınalımları, uzun dönemli lisans ve diğer fikri mülkiyet haklarını ifade eder.
 • Mali Olmayan Şirketler: Özellikle piyasa malları ve mali olmayan hizmet üretimi ile uğraşan kurumsal birimlerdir. 2016 araştırmasından önce “ticari kesim” olarak kullanılmaktaydı.
 • Mali Şirketler: Özellikle mali aracılık veya yardımcı mali faaliyetlerle uğraşan kurumsal birimlerdir. 2016 araştırmasından önce “ticari kesim” olarak kullanılmaktaydı.
 • Genel Devlet: İdari yükümlülüklerini ve ekonomik düzenleme rolünü yerine getirmeye ilave olarak, öncelikle bireysel veya kollektif tüketim için piyasa dışı hizmetler (belki mallar) üreten geliri ve serveti yeniden dağıtan kurumsal birimlerdir. 2016 araştırmasından önce “kamu kesimi” olarak kullanılmaktaydı.

Pin It on Pinterest