Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-521 için “Likidite Oranı”, azalıyor.

2009-2020 yılları döneminde “Likidite Oranı”; Grup H geneli, Grup H-49, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-51, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için azalıyor.

Likitide Oranı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 120,94 119,88 119,04 134,91 137,33 110,35 118,28 117,83 107,65 91,86 91,36 106,80
Grup H - 50 201,84 151,80 93,21 98,65 109,69 141,28 126,06 86,10 92,32 104,17 95,71 103,70
Grup H - 502 224,01 215,91 113,41 127,78 126,29 179,93 147,05 106,11 120,22 130,57 108,57 134,18
Grup H - 51 82,56 59,11 71,03 74,60 73,38 72,88 72,03 64,02 79,56 72,42 74,20 57,61
Grup H - 52 272,20 229,34 215,44 210,17 147,86 181,76 178,30 156,97 154,73 226,10 115,30 122,22
Grup H - 521 230,87 288,47 165,29 290,00 136,70 326,85 198,14 178,55 316,69 123,97 159,49 166,00
Grup H- 53 158,93 141,15 121,10 126,46 112,27 117,71 126,13 128,02 120,66 98,05 72,49 89,75
Grup H - 532 157,99 188,41 147,40 159,53 129,80 132,99 147,75 149,13 146,86 110,97 114,01 124,50
Grup H 147,38 142,68 132,22 131,07 125,44 125,38 124,19 100,03 114,85 148,74 96,60 101,75
Tüm Sektörler 118,38 118,37 111,42 111,46 105,44 100,16 100,16 99,54 101,43 98,16 101,19 103,71

2009-2020 yılları döneminde “Nakit Oranı”; Grup H geneli, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-51,  Grup H-52 ve Grup H-521 için azalıyor.

Nakit Oranı (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grup H - 49 18,69 12,56 12,74 17,19 15,12 13,79 13,07 17,55 15,85 11,90 12,31 19,78
Grup H - 50 67,51 53,37 37,75 24,96 23,66 21,72 31,41 16,69 17,72 31,21 19,82 29,14
Grup H - 502 80,30 78,23 41,85 32,48 28,46 31,59 34,56 19,21 27,21 42,37 24,11 35,81
Grup H - 51 49,08 27,74 39,46 43,17 38,84 34,28 35,82 38,45 49,73 46,15 51,20 35,19
Grup H - 52 121,09 94,43 105,12 65,30 62,45 53,67 62,00 38,28 34,07 46,21 48,65 28,48
Grup H - 521 92,97 44,25 56,25 51,66 29,16 35,51 31,80 19,62 37,01 34,71 26,97 42,24
Grup H- 53 114,18 84,39 79,43 78,92 74,11 77,19 87,15 76,44 61,66 39,22 25,27 42,03
Grup H - 532 27,49 40,51 31,43 38,29 38,80 35,19 50,66 39,27 43,72 37,61 37,80 54,83
Grup H 45,27 41,95 31,76 33,60 31,71 24,59 29,88 27,65 29,61 31,46 35,63 26,63
Tüm Sektörler 29,12 30,88 24,76 23,99 25,51 23,13 21,81 22,12 21,45 20,17 22,26 26,39

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H Kâr Eden Firmalar, Grup H Maliyetlerin Oranı, Grup H Kâr Marjları, Grup H için Devir Hızları sayfalarına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Oranlar Tablosu

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri

Pin It on Pinterest