Grup H Finansal Oranlar

Grup H-521 için “Likidite” ve “Nakit” oranları azalıyor.

2009-2022 yılları döneminde “Likidite Oranı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H geneli, Grup H-494, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için azalıyor.

Likitide Oranı (%)

Likidite Oranı (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grup H - 494 125,89 120,57 105,61 98,57 107,88 100,56 96,78 92,84 93,99 93,75 99,96 113,53 105,89 107,56
Grup H - 502 223,71 215,91 113,41 127,78 126,30 179,93 147,06 106,11 120,22 130,57 108,59 134,81 154,79 178,69
Grup H - 521 230,87 285,76 165,29 290,00 136,70 326,84 198,13 178,55 316,69 123,98 159,49 171,09 189,17 175,79
Grup H - 532 158,02 188,41 147,40 159,53 129,80 132,99 143,80 149,13 146,87 110,96 114,02 118,36 109,60 108,38
Grup H 145,42 141,11 130,82 131,19 125,57 125,50 124,37 100,11 114,99 148,89 96,30 101,51 115,50 121,17
Tüm Sektörler 121,36 119,96 113,95 114,98 108,80 103,47 103,51 102,71 104,78 101,80 105,13 108,32 103,74 101,25

2009-2022 yılları döneminde “Nakit Oranı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H geneli, Grup H-494, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-52, Grup H-521, Grup H-53 ve Grup H-531 için azalıyor.

Nakit Oranı (%)

Nakit Oranı (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grup H - 494 27,30 25,05 18,69 17,31 18,42 17,87 17,45 15,17 14,42 14,66 14,58 18,58 19,60 23,76
Grup H - 502 80,30 78,23 41,85 32,49 28,46 31,59 34,56 19,21 27,21 42,37 24,12 35,93 49,92 59,41
Grup H - 521 93,45 44,28 56,25 51,66 29,16 35,51 31,80 19,62 37,01 34,71 26,97 42,80 58,39 33,20
Grup H - 532 27,49 40,51 31,44 38,29 38,80 35,19 47,98 39,27 43,73 37,61 37,81 53,11 54,02 39,07
Grup H 43,79 41,01 31,14 33,73 31,84 24,72 29,99 27,79 29,75 31,59 35,76 26,77 35,97 34,35
Tüm Sektörler 30,47 32,44 26,27 25,52 27,03 24,63 23,29 23,60 22,92 21,57 23,86 27,79 28,32 29,60

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H Kâr Eden Firmalar, Grup H Maliyetlerin Oranı, Grup H Kâr Marjları, Grup H için Devir Hızları sayfalarına bakabilirsiniz.

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Likidite Oranı: Cari orana benzer fakat cari orandan daha anlamlı sonuçlar verir. Stokların dönen varlıklardan çıkarılmasındaki amaç, bu hesap grubundaki varlıkların paraya çevrilmesinin uzun zaman almasından kaynaklanır. Likidite oranı, cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı hale getiren bir orandır (Cari oran hesaplanırken dikkate alınan STOKLAR hariç hesaplanır). Bu şekilde kısa vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklar ile süratle ödenip ödenemeyeceği anlaşılabilir. Oranın, 1 ve 1, 00’ın (%100) üzerinde olması arzu edilir. Bu durum, ekonominin yapısı ve sektöre göre de değişiklik gösterecektir.
  • Nakit Oranı: İşletmeye yıl boyu hiç nakit akışı olmaması durumunda mevcut sermaye kullanılarak kısa vadeli borçların ödenip ödenemeyeceğini belirler. “(Menkul Kıymetler + Hazır Değerler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar”; “Nakit oran = 0,20” olması, beklenilen seviyedir. Nakit Oran < 0,20 ise firma nakit akışında sorunlar yaşayabilir ve dış kaynak kullanımında yeni arayışlar içerisine girer. Nakit Oran >0,20 ise paranın verimli kullanılıp kullanılmadığı irdelenmelidir.
Bu bilgiyi paylaşın: