Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kısa Vadeli Nakdi Krediler (YP)

2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Kısa Vadeli Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” ve “Mikro” şirketlerde olmuştur.

YP Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler (x 1.000 TL)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 809.109 725.718 1.132.714 1.210.724 872.847 1.261.614 4.006.545 5.621.847 4.675.859 10.612.967 15.037.639 1758,54%
Orta 90.483 91.230 130.726 119.557 105.448 158.831 185.808 181.664 287.707 478.899 501.149 453,86%
Küçük 27.472 25.331 32.552 45.999 54.917 51.818 63.755 80.303 177.196 190.810 149.727 445,02%
Mikro 2.520 4.220 5.434 2.361 7.718 5.241 15.597 15.945 29.817 38.613 43.403 1622,36%
Toplam 929.584 846.498 1.301.426 1.378.640 1.040.930 1.477.504 4.271.704 5.899.759 5.170.578 11.321.290 15.731.919 1592,36%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • (YP-KV-NK): YP Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: