Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı

2019 yılında Grup H’de toplam 31.397 adet “limited” şirket olup bunların 22.401 adedi, “mikro” ölçeklidir.

Grup H'de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı

Şirket Büyüklüğü / Şirket Türü 2009 2014 2019
Limited  Anonim Koop. Diğer Limited  Anonim Koop. Diğer Limited  Anonim Koop. Diğer
Türkiye Genel Toplam 481.208 57.873 11.366 7.464 526.571 77.781 11.437 9.479 590.510 118.497 10.743 10.471
Türkiye - Mikro 358.234 24.803 8.767 5.649 321.111 30.384 8.601 6.391 414.316 57.820 9.084 7.639
Türkiye - Küçük 101.649 16.362 2.068 1.148 169.775 24.093 2.335 1.979 151.345 36.662 1.448 2.100
Türkiye - Orta 19.056 10.876 479 461 31.742 14.692 448 838 22.590 16.367 179 597
Türkiye - Büyük 2.269 5.832 52 206 3.943 8.612 53 271 2.259 7.648 32 135
Grup H Toplam 26.404 2.462 3.733 502 29.924 3.074 4.800 431 31.397 4.586 4.630 437
Grup H - Mikro 20.296 969 3.541 439 19.447 1.109 4.396 337 22.401 2.116 4.256 338
Grup H - Küçük 5.205 694 174 41 9.034 967 361 67 7.856 1.528 335 59
Grup H - Orta 811 495 17 12 1.314 640 43 12 1.046 650 37 36
Grup H - Büyük 92 304 1 10 129 358 0 15 94 292 2 4

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
  • Diğer: Adi Ortaklık+İş Ortaklığı+Diğer
Bu bilgiyi paylaşın: