Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı

Grup H’de “mikro” ölçekli “Limited Şirket” sayısı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “mikro” ölçekli “Limited” şirket sayısında azalma görülmektedir.

Şirket Büyüklüğü / Limited Şirket Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel toplam 481.208 500.826 519.921 519.903 520.537 526.571 537.792 556.869 588.611 578.995 590.510 22,71%
Türkiye - Mikro 358.234 361.927 360.650 342.824 330.293 321.111 316.932 319.845 328.151 403.748 414.316 15,66%
Türkiye - Küçük 101.649 112.994 126.814 138.520 158.833 169.775 180.978 192.011 207.245 149.784 151.345 48,89%
Türkiye - Orta 19.056 23.060 28.688 33.885 27.888 31.742 35.415 39.796 46.654 23.120 22.590 18,55%
Türkiye - Büyük 2.269 2.845 3.769 4.674 3.523 3.943 4.467 5.217 6.561 2.343 2.259 -0,44%
Grup H Toplam 26.404 27.758 28.944 29.354 29.857 29.924 29.834 30.116 30.979 31.022 31.397 18,91%
Grup H - Mikro 20.296 20.847 21.011 20.297 20.194 19.447 18.726 18.417 18.472 22.371 22.401 10,37%
Grup H - Küçük 5.205 5.832 6.594 7.433 8.403 9.034 9.518 9.970 10.428 7.536 7.856 50,93%
Grup H - Orta 811 967 1.210 1.474 1.133 1.314 1.442 1.561 1.876 1.015 1.046 28,98%
Grup H - Büyük 92 112 129 150 127 129 148 168 203 100 94 2,17%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup’de Büyüklüğüne Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı,Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Anonim Şirket Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: