Görünürlük

Envanterin doğru yönetilmesi (kontrol, karar, optimize), stokların tam ve zamanında bilinmesiyle sağlanır ve bu da stokların, tedarik zinciri boyunca görünür (visibile) olmasını gerektirir.

Aksi takdirde envanterin doğru yönetilmesi, zorlaşır ve hatta imkânsız hâle gelebilir.

Eğer net bir görünürlük (visibility) yoksa doğru stok seviyesi (azami, asgari, emniyet) veya müşteriye hizmet için gerekli sipariş karşılama hedefi nasıl doğru belirlenebilir? Bunların, sermaye veya nakit akışı gibi finansal unsurları ve piyasa veya talep değişimlere cevap verebilmeyi olumlu veya olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Peki görünürlük, tedarik zincirinin her aşamasında net ve sağlıklı mı?

Omni Channel pazarı için yapılan ankete göre “görünürlük”, firmaların kendi mağazalarında ve mağazalarına sevkiyat yapılan 3PL veya kendi depolarında ve yolda nispeten iyi iken tedarik zincirinin derinlerine doğru yani tedarikçinin deposuna ve fabrikasına doğru gittikçe zorlaşıyor.

Envanterin doğru yönetilmesi için “görünürlük” kadar önemli olan “envanter taşıma maliyeti (inventory carrying cost)” de göz ardı edilmemelidir.

Bu bilgiyi paylaşın: