Şirketler, gerçekleşmesini arzu ettiği hedefleri yazdıkları planları hazırlar ama bunları hayata geçirmek ve daha doğrusu hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli 5N1K sorularına cevap verilen planlamalar, doğru uygulanamaz.

Planlar, ancak sahada doğru uygulanırsa gerçekleşebilir çünkü planların uygulanması için 5N1K sorularına verilen cevaplarının ne kadar doğru veya yanlış olduğu, sahada görülür.

Planların gerçekleşmesi için yapılan planlamaların, doğru uygulanması amacıyla şirketin bütün bölümleri, ya tedarik zincirini ve lojistiği (bu yazıda kısaca operasyon) merkeze alarak ya da operasyonu çok iyi bilerek veya operasyonla gerçekten bütünleşerek kendi işlerini planlamalı ve buna göre hareket etmelidir.¹

Mal ve / veya hizmetin müşteriye (bireysel, kurumsal) doğru sunulması, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve sürdürülebilir rekabet gücü kısacası hedefler, doğru yönetilen operasyon sayesinde gerçekleştirilebilir çünkü:

  • Operasyon yönetimi ile değişimlere hızlı, etkin ve etkili cevap verilerek hem müşteri memnuniyeti hem de rekabetçi avantaj sağlanabilir.
  • Lojistik faydalar (istediği zamanında, istediği yerde, istediği özellikte ve istediği kadar sahip olabilmek ve kullanabilmek)) sağlanamadığı takdirde müşterinin tepkileri, ürünün kalitesizliğinden daha fazla yıkıcı etkileri olabilir.
  • Operasyonel süreçler, sürdürülebilir müşteri memnuniyetine ve sürdürülebilir rekabet gücüne finansal veya pazarlama veya satış sihirbazlıklardan çok fazla etki yapar. Hatta Operasyonun, satışı ve üretimi ve finansı direkt etkilemesi nedeniyle lojistik akış, lojistik yeterlilikler, lojistik yetkinlikler ve lojistik disiplin, önem kazanıyor.
    Maliyetlerinin en az %50’si, operasyonda oluştuğu ve insan kaynağının en az %50’si, operasyonda çalıştığı için operasyon ve bununla ilgili (etkileyen, etkilenen) envanter yönetimi dinamikler ve bunların maliyetleri, ürün birim maliyetinde çok etkilidir.
  • Operasyon, şirketin bütün fonksiyonlarına (ARGE, üretim, pazarlama, satış, finans, muhasebe, insan kaynağı) dokunur, bunlarla sürekli iletişim halindedir ve bunları direkt etkiler ve bunlardan direkt etkilenir.

Şirketler, doğru yönetilen operasyon altyapısına, nitelik ve nicelik olarak güçlü, sahip olmadıkça ve şirketin bölümleri, operasyonla gerçekten bütünleşmedikçe hedefler sahada gerçekleşemez.

Doğru tanımlanan, yapılandırılan (insanların niteliği ve niceliği, yalın süreçler, kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların niteliği ve niceliği, kullanılacak teknolojiler, operasyon noktaları, envanter yönetimi kararları vs.) ve çalıştırılan operasyon sayesinde şirketlerin hedefleri, gerçekleşir ve şirketler, ürünlerinin özelliği kadar operasyon ile rakiplerinden farklılığını gösterir.

Satış, sadece satışın daha iyi olması için hareket eder; üretim, sadece üretimin daha iyi olması için hareket eder; finans, sadece finansın daha iyi olması için hareket eder. Operasyon ise hem satışın hem de üretimin hem finansın hem de şirketin genelinin daha doğru olması için hareket eder.

İşte bu yüzden Planların (Stratejik, Taktik, Operasyonel) ve Planlamanın, operasyon yani “tedarik zinciri ve lojistik” merkezli olmasının ve operasyonla mutlak uyumlu yapılmasının ZAMANI GELDİ.

1) Amazon’un “Amazon Prime” ve Intel’in “SC@Intel” uygulamalarını incelemenizi tavsiye ederim.

Pin It on Pinterest