Uzun Vadeli Yurt Dışı Kredilerin Vade Dağılımı

Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” kredilerin %29’nun vadesi, “61-120 Ay”

Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” kredilerin %29,12’sinin vadesi, “61-120 Ay” ve Türkiye geneli için bu oran, %21,99’dur.

Yurt Dışından Sağlanan Uzun Vadeli Kredilerin Vade Dağılımı

  1 - 12 AY 13 - 24 AY 25 - 36 AY 37 - 60 AY 61 - 120 AY 120 AYDAN FAZLA Toplam
Türkiye 34.123.392.172 24.517.792.165 21.108.586.279 34.313.674.946 35.950.348.002 13.502.954.937 163.516.748.501
Türkiye % 20,87% 14,99% 12,91% 20,98% 21,99% 8,26% 100,00%
Grup H 1.564.433.165 992.460.304 1.975.308.382 4.449.510.196 3.956.707.055 651.484.970 13.589.904.071
Grup H% 11,51% 7,30% 14,54% 32,74% 29,12% 4,79% 100,00%

Bu veri ile ilgili olabilecek Uzun Vadeli Yurt Dışı Krediler verisine bakılabilir.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Uzun Vade: Orijinal vadesi 1 yıldan uzun olan kredileri içermektedir.
  • Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu: Kamu bankaları hariç özel bankalar, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) ve gerçek kişilerin yurt dışından sağladığı uzun vadeli nakit krediler, yurtdışındaki tahvil ihraçları ile ithalatın finansman şekillerinden mal mukabili ve kabul kredili mal mukabili ödeme haricindeki diğer vadeli ödeme şekillerine göre oluşan vadesi bir yıldan (365 günden) uzun ticari kredileri içermektedir.
  • Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcunun 1 Yıla Kadar Olan Vade Dağılımı: Kamu bankaları hariç özel bankalar, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) ve gerçek kişilerin yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredilerin 1 yıla kadar olan anapara ödemeleri ile söz konusu kuruluşların kısa vadeli kredilerinin anapara ödemeleri toplamından oluşmaktadır.
Bu bilgiyi paylaşın: