Uzun Vadeli Yurt Dışı Krediler

Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” krediler, %1193 arttı

2002-2020 döneminde Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” krediler, %1193,26 artarken Türkiye geneli için bu artış, %459,67’dir.

Yurt Dışından Sağlanan Uzun Vadeli Krediler

Türkiye Grup H Grup H / Türkiye
2002 29.216.418.098 1.050.823.500 3,60%
2003 30.146.865.143 1.021.258.449 3,39%
2004 37.002.755.810 1.082.110.844 2,92%
2005 50.919.544.756 1.574.217.344 3,09%
2006 82.195.490.487 3.460.990.657 4,21%
2007 121.909.701.880 7.639.002.207 6,27%
2008 140.616.855.440 10.212.268.042 7,26%
2009 128.137.904.728 9.795.865.779 7,64%
2010 119.217.732.984 10.420.091.622 8,74%
2011 126.368.004.946 11.955.774.174 9,46%
2012 140.122.466.331 12.689.158.852 9,06%
2013 156.345.772.332 13.354.789.393 8,54%
2014 168.082.551.180 12.898.099.087 7,67%
2015 194.172.487.826 15.326.534.777 7,89%
2016 202.767.076.589 17.987.861.306 8,87%
2017 220.083.040.338 19.954.813.902 9,07%
2018 208.721.861.780 21.403.909.147 10,25%
2019 180.040.831.490 21.759.852.241 12,09%
2020 163.516.748.501 13.589.904.071 8,31%
2002-2020 Değişim 459,67% 1193,26%

Bu veri ile ilgili olabilecek Kısa Vadeli Yurt Dışı Krediler verisine bakılabilir.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grafikte görülen “Türkiye” için “x10 ABD Doları”
  • Uzun Vade: Orijinal vadesi 1 yıldan uzun olan kredileri içermektedir.
  • Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu: Kamu bankaları hariç özel bankalar, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) ve gerçek kişilerin yurt dışından sağladığı uzun vadeli nakit krediler, yurtdışındaki tahvil ihraçları ile ithalatın finansman şekillerinden mal mukabili ve kabul kredili mal mukabili ödeme haricindeki diğer vadeli ödeme şekillerine göre oluşan vadesi bir yıldan (365 günden) uzun ticari kredileri içermektedir.
Bu bilgiyi paylaşın: