Ürünler İçinde Toplam Yurt İçi Lojistik Girdinin Kırılımları

Bütün ürün grupların toplam yurt içi “lojistik” girdilerindeki en fazla pay, %69,29 ile “kara yolu” taşımasınındır.

Bütün ürün gruplarının toplam yurt içi “lojistik” girdilerindeki en fazla pay, %67,10 ile “kara yolu taşıması (Grup H-49)” hizmetidir. Bunu, %16,22 ile “depolama”, %7,46 ile “su yolu taşıması”, %3,98 ile “posta ve kurye” ve %3,05 ile “hava yolu taşıması” hizmetleri izlemektedir.
Bütün ürün gruplarının toplam “lojistik” girdilerindeki içinde en fazla “depolama” hizmeti, Grup H haricinde “A03”, “C20”, “G46” ve “G45” ürünlerindedir.

Ürünlerin Yurt İçi Lojistiği Kapsamındaki Alt Faaliyetlerin Payı

  H-49 / H H-50 / H H-51 / H H-52 / H H-53 /  H
Türkiye 69,29% 7,46% 3,05% 16,22% 3,98%
P85 95,01% 0,40% 1,28% 0,00% 3,30%
I 93,69% 2,30% 0,11% 1,73% 2,17%
A01 93,07% 6,80% 0,13% 0,00% 0,00%
E36 90,88% 7,23% 0,00% 0,18% 1,71%
F 90,65% 3,07% 0,24% 4,90% 1,15%
C29 89,18% 5,57% 0,75% 4,23% 0,26%
C28 88,53% 5,17% 0,97% 3,05% 2,28%
C31_C32 88,10% 2,68% 0,42% 2,67% 6,14%
Q87_Q88 87,94% 6,58% 0,00% 0,05% 5,43%
C23 87,78% 5,53% 0,28% 4,97% 1,45%
C10-C12 87,67% 2,93% 0,17% 8,42% 0,81%
Q86 87,55% 1,21% 6,89% 1,59% 2,77%
C26 87,54% 3,31% 0,38% 5,63% 3,14%
C17 87,28% 2,15% 0,25% 9,07% 1,24%
C24 85,04% 11,24% 0,05% 3,14% 0,54%
B 84,64% 3,73% 0,45% 10,43% 0,74%
C25 84,07% 8,32% 0,80% 4,73% 2,08%
C16 83,13% 1,83% 0,88% 12,33% 1,83%
H49 83,06% 3,19% 0,48% 12,69% 0,58%
C13-C15 82,79% 4,31% 0,67% 7,23% 4,99%
N78 82,63% 0,18% 0,56% 2,21% 14,42%
L68B 82,09% 3,05% 1,07% 12,79% 1,01%
C27 81,81% 5,15% 2,34% 8,72% 1,98%
R90-R92 81,70% 0,74% 1,70% 14,31% 1,55%
C33 80,76% 10,46% 1,50% 3,65% 3,63%
E37-E39 80,01% 1,36% 0,04% 16,79% 1,80%
O84 78,21% 2,35% 12,57% 3,60% 3,28%
C18 77,22% 0,58% 0,00% 12,69% 9,51%
D35 76,32% 16,46% 0,54% 3,48% 3,20%
J59_J60 75,46% 0,26% 9,84% 3,54% 10,91%
S96 73,95% 1,99% 0,01% 14,78% 9,27%
N77 71,44% 1,99% 0,00% 4,64% 21,93%
C22 71,11% 15,50% 0,55% 10,46% 2,38%
N80-N82 70,75% 1,31% 10,22% 6,15% 11,57%
C21 70,30% 12,27% 5,43% 9,55% 2,45%
M71 69,80% 0,74% 14,39% 0,77% 14,30%
J58 69,41% 0,00% 0,28% 0,01% 30,30%
C19 66,90% 23,79% 0,00% 9,31% 0,00%
M73 66,65% 30,47% 1,34% 0,04% 1,51%
A02 66,40% 1,39% 8,31% 19,84% 4,06%
C30 65,55% 14,05% 3,84% 14,42% 2,15%
S95 61,70% 1,27% 0,32% 17,40% 19,31%
G47 61,20% 1,45% 0,33% 9,47% 27,55%
M74_M75 60,30% 1,26% 1,23% 6,17% 31,04%
M72 59,67% 5,31% 25,17% 3,28% 6,57%
G45 58,92% 1,66% 2,09% 24,76% 12,58%
K66 57,34% 0,65% 1,21% 0,22% 40,58%
C20 56,70% 13,24% 0,71% 27,45% 1,90%
G46 51,57% 13,58% 1,33% 24,91% 8,60%
H53 49,89% 0,02% 9,69% 18,10% 22,31%
J62_J63 47,42% 0,22% 18,26% 10,55% 23,55%
M69_M70 45,76% 3,31% 18,00% 4,31% 28,62%
J61 39,35% 0,32% 0,56% 3,14% 56,63%
S94 31,93% 3,08% 28,08% 15,78% 21,13%
K65 29,12% 1,83% 8,00% 15,08% 45,96%
A03 23,22% 5,27% 6,43% 65,08% 0,00%
R93 18,97% 62,12% 10,24% 4,80% 3,87%
N79 16,93% 0,18% 54,78% 22,08% 6,02%
K64 15,43% 0,17% 29,20% 20,08% 35,12%
H52 11,35% 20,96% 0,05% 65,29% 2,35%
H51 6,39% 9,15% 38,27% 45,98% 0,21%
H50 1,54% 35,19% 0,35% 62,81% 0,11%

Bu veri ile ilgili olabilecek Ürünler içinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetler, Ürünler içinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetlerin Kırılımları, Ürünler içinde Toplam Lojistik Girdinin Kırılımları, Ürünler içinde Girdi Olarak Yurt İçi Lojistik Faaliyetler ve Ürünler içinde Girdi Olarak Yurt İçi Lojistik Faaliyetlerin Kırılımları verilerine bakılabilir.

 • x 1.000 TL olan değerlerin % oranı alındı.
 • A01: Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A02: Orman ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A03: Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler
 • B: Madencilik ve Taşocakçılığı
 • C10-C12: Gıda, içecekler ve tütün ürünleri
 • C13-C15: Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler
 • C16: Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
 • C17: Kağıt ve kağıt ürünleri
 • C18: Basım ve kayıt hizmetleri
 • C19: Kok ve rafine petrol ürünleri
 • C20: Kimyasallar ve kimyasal ürünler
 • C21: Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
 • C22: Kauçuk ve plastik ürünler
 • C23: Diğer metalik olmayan mineral ürünleri
 • C24: Ana metaller
 • C25: Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
 • C26: Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
 • C27: Elektrikli teçhizat
 • C28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
 • C29: Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
 • C30: Diğer ulaşım araçları
 • C31_C32: Mobilya ve diğer mamul eşyalar
 • C33: Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • D35: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
 • E36: Doğal su; suyun arıtılması ve temini hizmetleri
 • E37-E39: Kanalizasyon hizmetleri, kanalizasyon çamuru; atığın toplanması, işlenmesi ve bertarafı; maddelerin geri kazanımı; iyileştirme hizmetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
 • F: İnşaatlar ve inşaat işleri
 • G45: Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarım hizmetleri
 • G46: Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
 • G47: Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
 • H49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri
 • H50: Su yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H51: Hava yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H52: Depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için
 • H53: Posta ve kurye hizmetleri
 • I: Konaklama ve yiyecek hizmetleri
 • J58: Yayıncılık hizmetleri
 • J59_J60: Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık hizmetleri
 • J61: Telekomünikasyon hizmetleri
 • J62_J63: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler; bilgi hizmetleri
 • K64: Finansal hizmetler (sigorta ve bireysel emeklilik hariç)
 • K65: Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları hizmetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç
 • K66: Finansal hizmetler ile sigorta hizmetlerine yardımcı hizmetler
 • L68B: Gayrimenkul hizmetleri
 • M69_M70: Hukuk ve muhasebe hizmetleri; idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri
 • M71: Mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri
 • M72: Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri
 • M73: Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri
 • M74_M75: Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler; veterinerlik hizmetleri
 • N77: Kiralama ve leasing hizmetleri
 • N78: İstihdam hizmetleri
 • N79: Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler
 • N80-N82: Güvenlik ve soruşturma hizmetleri; bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri; büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri
 • O84: Kamu yönetimi ve savunma hizmetleri; zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri
 • P85: Eğitim hizmetleri
 • Q86: İnsan sağlığı hizmetleri
 • Q87_Q88: Yatılı bakım hizmetleri; barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
 • R90-R92: Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence hizmetleri; kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; kumar ve müşterek bahis hizmetleri
 • R93: Spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri
 • S94: Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
 • S95: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımına ilişkin hizmetler
 • S96: Diğer kişisel hizmetler
 • L68A (Kendi konutunda ikamet edenler için izafi kira) ve T (Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri), hariç tutuldu.
Bu bilgiyi paylaşın: