Ürünler İçinde Toplam Lojistik Girdinin Kırılımları

Bütün ürün grupların toplam “lojistik” girdilerindeki en fazla pay, %67,10 ile “kara yolu” taşımasınındır.

Bütün ürün gruplarının toplam “lojistik” girdilerindeki en fazla pay, %67,10 ile “kara yolu taşıması (Grup H-49)” hizmetidir. Bunu, %18,37 ile “depolama”, %7,29 ile “su yolu taşıması”, %3,89 ile “posta ve kurye” ve %3,35 ile “hava yolu taşıması” hizmetleri izlemektedir.
Bütün ürün gruplarının toplam “lojistik” girdilerindeki içinde en fazla “depolama” hizmeti, Grup H haricinde “A03”, “C20”, “G46” ve “G45” ürünlerindedir.

Ürünlerin Lojistiği Kapsamındaki Alt Faaliyetlerin Payı

H-49 / H H-50 / H H-51 / H H-52 / H H-53 /  H
Türkiye 67,10% 7,29% 3,35% 18,37% 3,89%
P85 94,91% 0,39% 1,41% 0,00% 3,29%
I 93,37% 2,29% 0,12% 2,03% 2,19%
A01 93,07% 6,78% 0,14% 0,00% 0,00%
E36 90,90% 7,17% 0,00% 0,21% 1,72%
F 89,77% 3,03% 0,28% 5,76% 1,15%
C29 88,47% 5,57% 0,90% 4,80% 0,26%
C28 88,11% 5,18% 1,16% 3,26% 2,29%
Q87_Q88 87,88% 6,57% 0,00% 0,06% 5,49%
C31_C32 87,60% 2,66% 0,50% 3,05% 6,19%
C26 87,31% 3,30% 0,46% 5,76% 3,17%
C23 87,04% 5,51% 0,34% 5,67% 1,45%
Q86 86,64% 1,19% 7,57% 1,85% 2,76%
C10-C12 86,50% 2,91% 0,20% 9,58% 0,81%
C17 86,03% 2,13% 0,30% 10,31% 1,24%
C24 84,39% 11,28% 0,06% 3,72% 0,54%
B 83,39% 3,69% 0,53% 11,65% 0,73%
C25 83,34% 8,31% 0,95% 5,32% 2,08%
N78 82,21% 0,18% 0,62% 2,49% 14,50%
C13-C15 81,65% 4,28% 0,80% 8,30% 4,98%
C16 81,03% 1,78% 1,02% 14,36% 1,80%
H49 80,96% 3,14% 0,56% 14,77% 0,57%
C27 80,33% 5,08% 2,76% 9,87% 1,97%
C33 80,01% 10,47% 1,58% 4,30% 3,64%
L68B 79,96% 2,96% 1,19% 14,90% 0,99%
R90-R92 79,50% 0,71% 1,82% 16,46% 1,50%
E37-E39 77,48% 1,32% 0,05% 19,39% 1,76%
O84 76,77% 2,29% 13,56% 4,17% 3,21%
D35 75,79% 16,32% 0,65% 4,02% 3,23%
C18 75,62% 0,57% 0,00% 14,40% 9,42%
J59_J60 74,07% 0,25% 10,81% 4,12% 10,74%
S96 71,79% 1,93% 0,01% 17,17% 9,10%
N77 70,87% 1,96% 0,00% 5,18% 21,99%
C22 69,81% 15,26% 0,64% 11,93% 2,36%
N80-N82 69,31% 1,28% 11,10% 6,90% 11,42%
J58 69,13% 0,00% 0,31% 0,01% 30,54%
C21 68,70% 12,11% 6,36% 10,42% 2,41%
M71 68,64% 0,73% 15,70% 0,77% 14,16%
C19 66,58% 23,68% 0,00% 9,74% 0,00%
M73 66,31% 30,66% 1,47% 0,05% 1,51%
A02 64,91% 1,34% 8,98% 20,81% 3,96%
C30 63,41% 13,76% 4,08% 16,64% 2,11%
G47 60,25% 1,43% 0,40% 10,54% 27,39%
S95 59,89% 1,23% 0,37% 19,52% 18,99%
M74_M75 59,28% 1,24% 1,35% 7,25% 30,88%
M72 57,70% 5,10% 27,00% 3,79% 6,41%
K66 57,69% 0,64% 1,34% 0,26% 40,08%
G45 56,78% 1,60% 2,40% 26,95% 12,26%
C20 54,08% 12,66% 0,82% 30,63% 1,82%
G46 49,82% 13,26% 1,54% 27,00% 8,38%
H53 47,27% 0,02% 10,96% 20,45% 21,30%
J62_J63 45,60% 0,21% 19,39% 12,06% 22,75%
M69_M70 44,42% 3,23% 19,39% 4,94% 28,02%
J61 38,97% 0,32% 0,63% 3,69% 56,39%
S94 30,13% 2,91% 29,28% 17,66% 20,02%
K65 29,20% 1,79% 8,73% 14,74% 45,54%
A03 21,38% 4,87% 6,58% 67,17% 0,00%
R93 18,52% 61,05% 11,07% 5,56% 3,80%
N79 15,33% 0,17% 55,13% 23,89% 5,49%
K64 14,42% 0,16% 30,43% 21,55% 33,44%
H52 10,36% 19,19% 0,06% 68,25% 2,14%
H51 5,60% 8,10% 38,04% 48,08% 0,18%
H50 1,36% 31,66% 0,37% 66,51% 0,10%

Bu veri ile ilgili olabilecek Ürünler içinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetler verilerine bakılabilir.

 • x 1.000 TL olan değerlerin % oranı alındı.
 • A01: Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A02: Orman ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A03: Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler
 • B: Madencilik ve Taşocakçılığı
 • C10-C12: Gıda, içecekler ve tütün ürünleri
 • C13-C15: Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler
 • C16: Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
 • C17: Kağıt ve kağıt ürünleri
 • C18: Basım ve kayıt hizmetleri
 • C19: Kok ve rafine petrol ürünleri
 • C20: Kimyasallar ve kimyasal ürünler
 • C21: Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
 • C22: Kauçuk ve plastik ürünler
 • C23: Diğer metalik olmayan mineral ürünleri
 • C24: Ana metaller
 • C25: Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
 • C26: Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
 • C27: Elektrikli teçhizat
 • C28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
 • C29: Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
 • C30: Diğer ulaşım araçları
 • C31_C32: Mobilya ve diğer mamul eşyalar
 • C33: Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • D35: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
 • E36: Doğal su; suyun arıtılması ve temini hizmetleri
 • E37-E39: Kanalizasyon hizmetleri, kanalizasyon çamuru; atığın toplanması, işlenmesi ve bertarafı; maddelerin geri kazanımı; iyileştirme hizmetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
 • F: İnşaatlar ve inşaat işleri
 • G45: Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarım hizmetleri
 • G46: Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
 • G47: Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
 • H49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri
 • H50: Su yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H51: Hava yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H52: Depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için
 • H53: Posta ve kurye hizmetleri
 • I: Konaklama ve yiyecek hizmetleri
 • J58: Yayıncılık hizmetleri
 • J59_J60: Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık hizmetleri
 • J61: Telekomünikasyon hizmetleri
 • J62_J63: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler; bilgi hizmetleri
 • K64: Finansal hizmetler (sigorta ve bireysel emeklilik hariç)
 • K65: Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları hizmetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç
 • K66: Finansal hizmetler ile sigorta hizmetlerine yardımcı hizmetler
 • L68B: Gayrimenkul hizmetleri
 • M69_M70: Hukuk ve muhasebe hizmetleri; idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri
 • M71: Mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri
 • M72: Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri
 • M73: Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri
 • M74_M75: Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler; veterinerlik hizmetleri
 • N77: Kiralama ve leasing hizmetleri
 • N78: İstihdam hizmetleri
 • N79: Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler
 • N80-N82: Güvenlik ve soruşturma hizmetleri; bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri; büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri
 • O84: Kamu yönetimi ve savunma hizmetleri; zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri
 • P85: Eğitim hizmetleri
 • Q86: İnsan sağlığı hizmetleri
 • Q87_Q88: Yatılı bakım hizmetleri; barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
 • R90-R92: Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence hizmetleri; kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; kumar ve müşterek bahis hizmetleri
 • R93: Spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri
 • S94: Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
 • S95: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımına ilişkin hizmetler
 • S96: Diğer kişisel hizmetler
 • L68A (Kendi konutunda ikamet edenler için izafi kira) ve T (Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri), hariç tutuldu.
Bu bilgiyi paylaşın: