Türkiye Limanlarında Elleçlenen TEU

Türkiye’deki limanlarda en fazla “40’lık Dolu” konteyner, elleçleniyor.

Türkiye’deki limanlarda en fazla elleçlenen konteyner (TEU), “40’lık Dolu” konteyner olup bunun toplam elleçlenen TEU içindeki payı, 2004 yılında %58,30 ve 2020 yılında %55,17’dir. Öte yandan “20’lik Dolu” konteynerin toplam elleçlenen TEU içindeki payı, 2004 yılında %32,04 ve 2020 yılında %21,74’dür.

Elleçlenen toplam TEU, 2020 yılında 2004 yılına göre 4,98 kat artarak 2.332.557 TEU’dan 11.625.650 TEU’ya çıkmıştır.
2004-2020 döneminde en fazla artış, 17,65 kat artış ile “40’lık Dolu” konteyner grubunda olmuştur.

Türkiye Limanlarında Elleçlenen TEU

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2004 Değişim (Kat)
20 LİK (BOŞ) 93.228 155.508 310.252 402.081 425.864 433.210 530.468 582.642 636.710 702.386 681.569 652.310 693.326 784.882 813.693 780.627 735.666 7,89
40 LIK (BOŞ) 123.572 110.032 435.652 642.954 810.318 689.916 942.146 1.106.128 1.234.564 1.372.416 1.354.824 1.270.014 1.267.410 1.534.036 1.704.440 1.933.774 1.930.148 15,62
40 TAN BÜYÜK (BOŞ) 585 1.231 452 0 0 27 232 281 1.044 2.387 4.817 4.109 5.843 8.136 9.306 9.495 10.325 17,65
20 LİK (DOLU) 747.464 688.828 1.151.661 1.307.362 1.342.309 1.146.056 1.508.949 1.653.105 1.761.047 1.916.162 1.989.432 1.970.823 2.163.764 2.498.642 2.613.162 2.594.908 2.527.410 3,38
40 LIK (DOLU) 1.359.810 470.732 1.957.320 2.229.812 2.512.938 2.134.656 2.761.316 3.179.844 3.557.382 3.890.110 4.284.324 4.214.452 4.589.648 5.143.890 5.665.514 6.262.760 6.414.542 4,72
40 TAN BÜYÜK (DOLU) 7.898 6.460 1.031 0 0 61 344 1.505 1.649 16.472 36.155 34.691 41.983 40.950 37.883 10.274 8.559 1,08
TOPLAM 2.332.557 1.432.791 3.856.368 4.582.209 5.091.429 4.403.926 5.743.455 6.523.506 7.192.396 7.899.934 8.351.121 8.146.398 8.761.974 10.010.536 10.843.998 11.591.838 11.626.650 4,98

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye Limanlarında İhracat İçin Elleçlenen TEU, Türkiye Limanlarında İthalat için Elleçlenen TEU, Türkiye Limanlarında Transit için Elleçlenen TEU, Türkiye Limanlarında Kabotaj için Elleçlenen TEU ve Türkiye Limanlarında Operasyona göre Elleçlenen TEU sayfalarına bakabilirsiniz.

  • Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
  • 2004, 2005, 2006,2007 için “20 İLE 40 ARASI-BOŞ + DOLU” hariç tutuldu (Diğer yıllarda belirtilmemiştir.) ** Özellikle 2005 için 138.644 + 1.740.774 ve 2004 için 75.674 + 705.624
  • 20’lik ve 40’lık Konteynerler, TEU (20’lik) olarak hesaplandı.
  • TEU (Twenty foot Equivalent Unit; 20’lik konteyner) ve FEU (Forty foot Equivalent Unit; 40’lık konteyner)
Bu bilgiyi paylaşın: