Türkiye Dijitalleşme Yol Haritasında TZY Ve Lojistik

Tedarik zinciri ve lojistik, dijitalleşmede şirketlerin değer zincirinde en zayıf olduğu aşamadır.

İşletmelerin tedarik ve lojistik yönetimiyle ilgili dört alanda yaptıkları öz değerlendirmelerin ağırlıklı ortalamaları, 5 üzerinden 2,34 ile 2,86 arası değişmektedir.

Diğer işletmelerle veri iletişiminin olmadığı veya daha sınırlı olması nedeniyle “saha” ve “depo yönetimi” alanındaki ortalama dijital olgunluk değeri, tedarik zinciri yönetimindeki dijital olgunluk ortalamasından daha yüksektir.

Liderlerin (kendi uygulamalarına 5 üzerinden 5 veren işletme) oranı, %6-%11 arasında değişmektedir.

Dijital Teknoloji Kullanım Durumları

Dijitalleşme Alanları Beklenti Oranları (5 Üzerinden)
Tedarik Yönetimi 2,51
Müşteri Sevkiyatlarının Otomasyonu 2,84
Saha ve Depo Yönetimi 2,86
Paketleme 2,34

İşletmelerin Dağılımı

İşletmelerin Dağılımı Geride Kalanlar Takipçiler Liderler
Tedarik Yönetimi 49% 44% 7%
Müşteri Sevkiyatlarının Otomasyonu 38% 50% 11%
Saha ve Depo Yönetimi 32% 62% 6%
Paketleme 53% 39% 8%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için İnternet Sitesi Olan İşletmeler, İnternet Erişimi Olan İşletmeler, Bilgisayar Kullanan İşletmeler, Lojistik Yazılımı Kullanım Oranları ve Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar sayfalarına bakabilirsiniz.

  • Tedarik yönetimi: “Tedarikçilerle entegre sistemler kullanma”, “Üretim ve teslimat planlamasında eşgüdüm”, “Gerçek zamanlı sipariş takibi”
  • Müşteri sevkiyatlarının otomasyonu: “Sevkiyatlarda yük, rota, maliyet optimizasyonunda gelişmiş yöntemler” ve “Sevkiyat yönetimi ve takibinde otomasyon”
  • Saha ve depo yönetimi: “Saha/depodaki malların yönetiminde otomasyon”, “Giriş-çıkışların, stok seviyelerinin gerçek zamanlı takibi”, “Stok/ürün transferlerinde otonom robot kullanımı”
  • Paketleme: “Paketlemenin tam otomatik makinelerle sağlanması”
  • Puanlama (1) En iyi uygulama 5 olmak üzere kendi uygulamalarına 5 üzerinden 1 veya 2 veren işletmeler
  • Puanlama (2) En iyi uygulama 5 olmak üzere kendi uygulamalarına 5 üzerinden 3 veya 4 veren işletmeler
  • Puanlama (3) En iyi uygulama 5 olmak üzere kendi uygulamalarına 5 üzerinden 5 veren işletmeler
  • Puanlama (4) “Uygulanabilir değil” cevabını verenler hesaplamalara dahil edilmemiştir.
Bu bilgiyi paylaşın: