Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Toplam TET için Grup H’den sonra “ulaştırma” payı, en fazla “Grup G” ve “Grup N” iş kollarındadır.

Bütün Sektörlerde Ulaştırma Faaliyeti için Tüketilen TET (TEP olarak)

2014 2017
TET Ulaştırma Ulaştırma / TET TET Ulaştırma Ulaştırma / TET
Sektör Grubu Bütün Sektörlerin Toplamında 100.734.472 11.362.749 11,28% 107.265.393 12.489.709 11,64%
B Madencilik ve taş ocakçılığı 1.426.906 239.551 16,79% 1.436.460 213.574 14,87%
C İmalat 38.660.756 1.051.938 2,72% 45.263.232 657.488 1,45%
D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı                                                                               42.746.583 62.287 0,15% 42.874.298 53.087 0,12%
E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri                                                                                                       947.122 137.893 14,56% 683.088 113.225 16,58%
F İnşaat 2.355.397 469.185 19,92% 1.828.572 495.435 27,09%
G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı   1.426.245 431.694 30,27% 1.967.524 538.016 27,34%
H Ulaştırma ve depolama 9.595.948 8.568.366 89,29% 10.994.031 10.190.169 92,69%
I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri    780.260 76.598 9,82% 741.485 56.663 7,64%
J Bilgi ve iletişim 321.760 49.485 15,38% 217.337 28.003 12,88%
K Finans ve sigorta faaliyetleri 181.735 66.605 36,65% 188.623 29.551 15,67%
L Gayrimenkul faaliyetleri 1.449.255 5.170 0,36% 432.969 4.779 1,10%
M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 115.354 35.265 30,57% 88.840 25.562 28,77%
N İdari ve destek hizmet faaliyetleri   202.106 117.566 58,17% 94.096 56.199 59,73%
P Eğitim 190.511 16.320 8,57% 148.930 10.217 6,86%
Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 237.950 21.484 9,03% 247.985 13.454 5,43%
R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 65.157 6.820 10,47% 39.438 2.585 6,55%
S Diğer hizmet faaliyetleri 31.428 6.523 20,76% 18.485 1.704 9,22%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti için NET sayfasına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TÜİK, Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, Sektörlere ve kullanım alanlarına göre toplam enerji tüketimi, 2014-2017

  •  TEP: Ton Eşdeğer Petrol
  •  TET: Toplam Enerji Tüketimi
  •  NET: Net Enerji Tüketimi
  •  Grup H: Ulaştırma ve Depolama

Pin It on Pinterest