Türkiye’de Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti İçin NET

Toplam NET için Grup H’den sonra “ulaştırma” payı, en fazla “Grup G” ve “Grup N” iş kollarındadır.

Toplam NET için Grup H’den sonra “ulaştırma” payı, en fazla “Grup G” ve “Grup N” iş kollarındadır.

Türkiye Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti için NET

Sektör Grubu 2014 2017
NET Ulaştırma Ulaştırma / NET NET Ulaştırma Ulaştırma / NET
Bütün Sektörlerin Toplamı 49.699.901 11.362.749 22,86% 51.276.804 12.489.709 24,36%
B Madencilik ve taş ocakçılığı 1.396.894 239.551 17,15% 1.334.583 213.574 16,00%
C İmalat 28.662.903 1.051.938 3,67% 31.804.972 657.488 2,07%
D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı                                                                               2.229.836 62.287 2,79% 996.831 53.087 5,33%
E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri                                                                                                       759.113 137.893 18,17% 637.358 113.225 17,76%
F İnşaat 2.346.162 469.185 20,00% 1.818.594 495.435 27,24%
G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı   1.392.993 431.694 30,99% 1.924.724 538.016 27,95%
H Ulaştırma ve depolama 9.567.884 8.568.366 89,55% 10.641.703 10.190.169 95,76%
I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri    743.765 76.598 10,30% 714.397 56.663 7,93%
J Bilgi ve iletişim 320.219 49.485 15,45% 215.732 28.003 12,98%
K Finans ve sigorta faaliyetleri 181.031 66.605 36,79% 188.404 29.551 15,68%
L Gayrimenkul faaliyetleri 1.294.427 5.170 0,40% 394.059 4.779 1,21%
M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 112.775 35.265 31,27% 86.532 25.562 29,54%
N İdari ve destek hizmet faaliyetleri   199.958 117.566 58,80% 93.664 56.199 60,00%
P Eğitim 182.821 16.320 8,93% 143.234 10.217 7,13%
Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 216.093 21.484 9,94% 224.411 13.454 6,00%
R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 63.423 6.820 10,75% 39.121 2.585 6,61%
S Diğer hizmet faaliyetleri 29.603 6.523 22,04% 18.484 1.704 9,22%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’de Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti için TET sayfasına bakabilirsiniz.

  • TEP: Ton Eşdeğer Petrol
  • TET: Toplam Enerji Tüketimi
  • NET: Net Enerji Tüketimi
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: