Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve Üstü Gemilerin DWT’leri

Yük taşıyan “300 GT ve üstü” gemilerin DWT’leri azalıyor.

2010-2020 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosundaki 300 GT ve üstü “yük amaçlı” gemilerin DWT’leri azalıyor.

Bu azalma; “Kuru yük (Genel Kargo)” gemileri için %38,7, “Dökme yük” gemileri için %59,1 ve genel toplam için %30,6’dır. Öte yandan “Konteyner” gemileri, %23,7 ve “Sıvı & Gaz Tankerleri”, %16,9 artmıştır.

Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre Gemi DWT'leri (300 GT ve üstü)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2020
Kuru Yük (Genel Kargo) 1.735.582 1.743.809 1.813.089 1.733.691 1.708.350 1.526.430 1.434.690 1.360.833 1.238.526 1.141.894 1.064.624 -38,7%
Dökme Yük 4.189.277 4.987.983 5.164.647 4.511.037 4.398.401 3.988.931 3.718.574 2.692.709 2.636.629 2.224.742 1.713.840 -59,1%
Konteyner 831.687 913.936 977.278 951.800 1.002.485 1.174.278 1.205.422 1.392.287 1.349.228 1.047.502 1.028.620 23,7%
Sıvı / Gaz Tankeri 1.858.180 1.952.551 2.139.694 1.857.270 1.775.112 1.716.788 1.739.669 2.322.259 2.005.482 2.067.911 2.172.958 16,9%
Toplam 8.614.726 9.598.279 10.094.708 9.053.798 8.884.348 8.406.427 8.098.355 7.768.088 7.229.865 6.482.049 5.980.042 -30,6%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve üstü Gemiler ve Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve üstü Gemilerin Ortalama DWT’leri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu bilgiyi paylaşın: