Türk Deniz Ticaret Filosundaki “150 GT ve üstü” gemilerin toplam DWT’in %27’si, “Dökme yük” gemisidir.

Türk Deniz Ticaret Filosundaki “150 GT ve üstü” gemiler içinde 2020 yılı için “Dökme Yük” gemilerinin payı, %27,12’dir. Bu oran, 2016 yılında %44,89’dur.

2016-2020 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosunda özellikle “yük amaçlı” gemilerin DWT’i ve toplam filo içindeki payı azalmaktadır.

150 GT ve üzeri Gemi Cinslerinin DWT’i

  2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
Kuru Yük Gemileri 1.193.979 1.134.588 997.962 863.745 779.390 -34,72%
Dökme Yük Gemileri 3.718.584 2.692.977 2.636.897 2.225.010 1.714.108 -53,90%
Konteyner Gemileri 1.041.769 1.243.210 1.228.588 951.308 915.234 -12,15%
Konteyner / Kuruyük Gemileri 163.652 149.076 120.639 96.193 113.386 -30,72%
Ro-Ro Gemileri (Sadece Araç) 192.987 204.152 217.921 254.938 261.664 35,59%
Ro-Ro / Yolcu Gemisi (Feri) 64.023 60.593 61.843 62.918 59.094 -7,70%
Tren Ferisi / Ro-Ro 7.926 7.926 7.926 7.926 7.926 0,00%
Ham Petrol Tankerleri 300.544 615.450 615.450 614.904 617.527 105,47%
Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri 888.409 1.187.184 865.245 858.555 877.391 -1,24%
Kimyevi Madde Tankerleri 473.089 448.992 453.819 514.529 596.862 26,16%
Lpg / Lng Tankerleri 39.389 33.880 33.880 27.881 27.881 -29,22%
Asfalt Tankerleri 42.666 42.666 42.666 57.620 57.453 34,66%
Bitkisel Hayvansal Yağ Tankeri 518 518 518 518 518 0,00%
Su Tankerleri 7.355 7.355 7.355 7.686 7.650 4,01%
Feribot (Yolcu-Araba-Kuruyük) 12.050 11.768 11.089 11.014 11.318 -6,08%
Yük Amaçlı Gemiler 8.146.942 7.840.336 7.301.798 6.554.747 6.047.402 -25,77%
Yük Amaçlı Gemiler / Toplam 98,35% 98,15% 97,42% 96,96% 95,67%
Toplam 8.283.995 7.987.847 7.495.133 6.760.509 6.321.289

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 150 GT ve üstü Gemilerin DWT’leri sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı, Filo İstatistikleri, Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Cinslerine Göre DWT ve Adet Gelişimi (150GT ve Üzeri Gemiler), 2016-2020

Gemi cinsleri hakkında detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri adresine bakılabilir.

Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için  https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.

Deadweight: Detveyt & Ölü ağırlık (ton), izin verilen batmaya (ana yükleme hattı) ulaşana kadar bir geminin yükleyebileceği ağırlıktır. Detaylı bilgi için  https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.

Toplam DWT içinde “Yolcu Gemileri”, “Feribot (Yolcu-Araba-Kuru yük)”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü- Sadece Yolcu”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü-Yolcu/Araç”, “Yolcu Motorları”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri- Sadece Yolcu”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri-Yolcu / Araç”, “Balıkçı Gemileri”, “Römorkör”, “Hizmet Gemileri”, “Bilimsel Araştırma Gemileri”, “Deniz Araçları”, “Yüzer Havuz / Vinç”, “Ticari Yat”, “Özel Yat” dahildir.

Pin It on Pinterest