Türk Deniz Ticaret Filosunda 150 GT ve Üzeri Gemi Cinslerinin DWT’i

“150 GT ve üstü” gemiler içinde yük amaçlı gemilerin DWT payı, azalıyor.

Türk Deniz Ticaret Filosundaki “150 GT ve üstü” gemiler içinde 2022 yılı için “Yük Amaçlı” ve “Kuru Yük” gemilerinin payı, %85,74 ve %7,37’dir.

2016-2022 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosunda özellikle “yük amaçlı” gemilerin DWT’i, azalmaktadır.

2016-2022 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosunda “150 GT ve üstü” gemiler içinde “yük amaçlı” gemilerin DWT payı, azalıyor.

150 GT ve üzeri gemi cinslerinin DWT'i

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022 Değişim 2022 % Payı
Kuru Yük Gemileri 1.193.979 1.134.588 997.962 863.745 779.390 657.472 517.931 -56,62% 7,37%
Dökme Yük Gemileri 3.718.584 2.692.977 2.636.897 2.225.010 1.714.108 1.692.176 1.769.522 -52,41% 25,17%
Konteyner Gemileri 1.041.769 1.243.210 1.228.588 951.308 915.234 932.893 1.004.599 -3,57% 14,29%
Konteyner / Kuruyük Gemileri 163.652 149.076 120.639 96.193 113.386 65.422 93.372 -42,94% 1,33%
Ro-Ro Gemileri (Sadece Araç) 192.987 204.152 217.921 254.938 261.664 257.354 253.860 31,54% 3,61%
Tren Ferisi / Ro-Ro 7.926 7.926 7.926 7.926 7.926 7.926 11.760 48,37% 0,17%
Ham Petrol Tankerleri 300.544 615.450 615.450 614.904 617.527 617.527 617.527 105,47% 8,78%
Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri 888.409 1.187.184 865.245 858.555 877.391 719.642 713.546 -19,68% 10,15%
Kimyevi Madde Tankerleri 473.089 448.992 453.819 514.529 596.862 647.596 927.307 96,01% 13,19%
Lpg / Lng Tankerleri 39.389 33.880 33.880 27.881 27.881 121.394 119.687 203,86% 1,70%
Yük Amaçlı Gemiler 8.020.329 7.717.436 7.178.327 6.414.991 5.911.369 5.719.403 6.029.112 -24,83% 85,74%
Yük Amaçlı Gemiler / Toplam 96,82% 96,61% 95,77% 94,89% 93,52% 92,93% 85,74% -11,44% 0,00%
Toplam 8.283.995 7.987.847 7.495.133 6.760.509 6.321.289 6.154.340 7.031.603 -15,12% 100,00%

Gemi cinsleri hakkında detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri adresine bakılabilir.

  • Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
  • Deadweight: Detveyt & Ölü ağırlık (ton), izin verilen batmaya (ana yükleme hattı) ulaşana kadar bir geminin yükleyebileceği ağırlıktır. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
  • Yük Amaçları gemiler, Kuru Yük, Dökme Yük, Konteyner, Konteyner / Kuru yük, Ro-Ro (Sadece Araç), Tren Ferisi / Ro-Ro, Ham Petrol Tankerleri, Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri, Kimyevi Madde Tankerleri ve Lpg / Lng Tankerleridir.
  • Toplam sayısı içinde tablodaki gemilere ilaveten ayrıca “Konteyner Ro-Ro”, “Ro-Ro / Yolcu Gemisi (Feri)”, “Asfalt Tankeri”, “Bitkisel Hayvansal Yağ Tankeri”, “Su Tankeri”, “Yolcu Gemisi”, “Feribot (Yolcu-Araba-Kuru yük)”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü- Sadece Yolcu”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü-Yolcu/Araç”, “Yolcu Motorları”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri- Sadece Yolcu”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri-Yolcu / Araç”, “Balıkçı Gemisi”, “Römorkör”, “Hizmet Gemisi”, “Bilimsel Araştırma Gemisi”, “Deniz Araçları”, “Yüzer Havuz / Vinç”, “Ticari Yat” ve “Özel Yat” dahildir.
Bu bilgiyi paylaşın: