Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Taşımacılıkta en fazla, %98,85 ile Petrol ürünleri tüketiliyor.

Taşımacılık İçinde TEP (Bin Ton)

2010 2018
Toplam Taşımacılık 16.096,07 28.147,56
Toplam Taşımacılık - Petrol 15.992,00 27.824,41
Toplam Taşımacılık - Doğal Gaz 64,35 76,16
Toplam Taşımacılık - Elektrik 33,53 88,03
Toplam Taşımacılık - Biyo enerji 6,20 158,95

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine Göre TEP’in Türkiye İçindeki Payı sayfasına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Denge Tabloları

 

  • Boru Hatları hariç tutulmuştur.
  • Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BioEnerji toplamının petrole ton çevrimi)

Pin It on Pinterest