Taşımacılık Türlerine Göre Elektrik Tüketimi

Taşımacılıkta en fazla “elektrik”, “demir yolu” taşımacılığında tüketiliyor.

2018 yılında boru hatları hariç “Taşımacılık” sektöründetüketilen 28.148 Bin TEP enerjinin %0,31’i elektriktir.

2018 yılında boru hatları hariç en fazla “elektrik” tüketimi, “demir yolu” taşımacılığında gerçekleşmiş olup “demir yolu” taşımacılığı tarafından tüketilen “elektrik”, Türkiye genelindeki sektörlerde tüketilen elektriğin %0,46’sıdır.

Taşımacılık Türlerine Göre Elektrik Tüketimi

Elektrik (GWh) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1988-2018 Değişim
Türkiye Sektörler 38.818,00 42.170,00 45.670,00 47.827,00 52.464,00 57.579,00 59.731,00 65.723,90 85.585,60 89.344,90 96.139,70 95.445,95 101.298,09 110.748,00 120.304,90 129.416,00 142.215,50 154.010,03 159.978,53 155.750,66 170.978,72 184.970,89 193.779,72 196.882,90 206.365,98 215.818,62 229.419,79 247.168,65 256.484,35 560,74%
Demir yolu 30,44 360,00 345,00 395,00 438,00 478,00 490,00 490,00 651,00 664,00 720,00 820,00 830,00 890,00 731,00 749,00 790,00 936,00 335,71 346,64 389,84 447,92 597,95 661,34 740,18 803,00 882,63 983,50 1.023,66 3262,43%
Deniz yolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Hava yolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kara yolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Boru Hatları Hariç Taşımacılık Toplam 30,44 360,00 345,00 395,00 438,00 478,00 490,00 490,00 651,00 664,00 720,00 820,00 830,00 890,00 731,00 749,00 790,00 936,00 335,71 346,64 389,84 447,92 597,95 661,34 740,18 803,00 882,63 983,50 1.023,66 3262,43%
Boru Hatları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,62 209,32 200,62 209,32 200,85 164,82 176,52 260,00 273,45 308,72 167,11 -20%
Taşımacılık Toplam 30,44 360,00 345,00 395,00 438,00 478,00 490,00 490,00 651,00 664,00 720,00 820,00 830,00 890,00 731,00 749,00 790,00 936,00 545,32 555,96 590,46 657,23 798,80 826,15 916,69 1.063,00 1.156,09 1.292,22 1.190,77 3811,35%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine göre Enerji Tüketiminde Orijinal Birimlerin Payı sayfasına bakabilirsiniz.

  • Boru hattı elektrik tüketimi değişimi için 2008-2018 yılları alındı.
  • Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BiyoEnerji toplamının petrol ton çevrimi)
Bu bilgiyi paylaşın: