Tasfiye Edilecek Kredilerdeki TL Payı

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

Grup H (Lojistik & Yük) için tasfiye olunacak kredilerin tamamına yakını TL’dir.

2009-2019 döneminde Grup H genelinde “Tasfiye Olunacak” krediler içinde TL’nin payı, azalmış olmasına rağmen TL payı, ortalama %83,91 ve %99,71 arasındadır.

Tasfiye Edilecek Kredilerdeki TL Payı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim 2009-2019 Ortalama
Grup H içinde TL 99,00% 87,62% 80,11% 78,72% 99,61% 93,38% 91,05% 94,79% 95,76% 84,15% 76,32% -22,91% 89,14%
 Grup H - 494 içinde TL 99,47% 95,40% 97,20% 98,01% 99,48% 91,67% 93,54% 95,90% 95,99% 95,84% 97,47% -2,01% 96,36%
 Grup H - 502 içinde TL 100,00% 57,63% 34,43% 59,38% 100,00% 96,13% 86,70% 96,97% 98,18% 94,08% 99,48% -0,52% 83,91%
 Grup H - 521 içinde TL 100,00% 100,00% 100,00% 79,13% 97,61% 98,14% 99,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 97,66%
 Grup H - 532 içinde TL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,36% 100,00% 97,50% 100,00% 0,00% 99,71%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin TL Cinsinden Tasfiye Olunacak Krediler ve Grup H İçin Yapancı Para Cinsinden Tasfiye Olunacak Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-494, Grup H-502, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: