Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar

Lojistik sektöründeki dijitalleşme için en önemli zorluk, “yetişmiş insan kaynağı” eksikliğidir.

UTİKAD’ın “Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler 2019” çalışmasında yapılan ankete göre “yetişmiş insan kaynağı”, en önemli “zorluk” olarak gösterilmiştir.

Benzer şekilde TÜİK’in “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014-2020” verilerine göre 2019 yılında Türkiye genelinde “Bilişim uzmanı alan veya almayı deneyen” girişimlerin oranı, %4,97 ve bunların %40,98’i “Bilişim uzmanı alırken veya almayı denerken güçlüklere karşılaşmıştır”. Bu oranlar, sırasıyla, “10-49 Kişi” çalıştıran girişimler için %3,48 ve %44,96, “50-249 Kişi” çalıştıran girişimler için %9,50 ve %33,96 ve “250 Kişiden fazla kişi” çalıştıran girişimler için %27,70 ve %38,01’dir.

Ayrıca “Finansman” zorluğuna da dikkat edilmelidir. Bu zorluk, Grup H’deki “küçük” ve mikro” şirketler (özellikle Grup H-49.41) için önemli bir sorun olacaktır. Bu şirketler olmadan tedarik zincirinde “dijitalleşme” çalışmalarında sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü Grup H geneli, çoğunlukla bu ölçekteki şirketlerden oluşmakta ve Grup H geneli, çoğunlukla bu şirketlerden hizmet almaktadır.

Öte yandan “en düşük zorluk” olarak görülen “Üst Yönetim Desteği”, aslında en önemli zorluklardan birisi olarak görülmelidir.

Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar

Zorluk Alanları Oranlar
Yetişmiş İnsan Kaynağı Eksiği 57,78%
Uygulama Zorluğu 40,00%
Finansman 35,56%
Firma Kültürü/ İş yapış Şekilleri 35,56%
Üst Yönetim Desteği 6,67%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için İnternet Sitesi Olan İşletmeler, İnternet Erişimi Olan İşletmeler, Bilgisayar Kullanan İşletmeler, Lojistik Yazılımı Kullanım Oranları ve Türkiye Dijitalleşme Yol Haritasında TZY ve Lojistik sayfalarına bakabilirsiniz.

Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı

Bu bilgiyi paylaşın: