Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Lojistik sektöründeki dijitalleşme için en önemli zorluk, “yetişmiş insan kaynağı” eksikliğidir.

UTİKAD’ın “Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler 2019” çalışmasında yapılan ankete göre “yetişmiş insan kaynağı”, en önemli “zorluk” olarak gösterilmiştir.

Benzer şekilde TÜİK’in “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014-2020” verilerine göre 2019 yılında Türkiye genelinde “Bilişim uzmanı alan veya almayı deneyen” girişimlerin oranı, %4,97 ve bunların %40,98’i “Bilişim uzmanı alırken veya almayı denerken güçlüklere karşılaşmıştır”. Bu oranlar, sırasıyla, “10-49 Kişi” çalıştıran girişimler için %3,48 ve %44,96, “50-249 Kişi” çalıştıran girişimler için %9,50 ve %33,96 ve “250 Kişiden fazla kişi” çalıştıran girişimler için %27,70 ve %38,01’dir.

Ayrıca “Finansman” zorluğuna da dikkat edilmelidir. Bu zorluk, Grup H’deki “küçük” ve mikro” şirketler (özellikle Grup H-49.41) için önemli bir sorun olacaktır. Bu şirketler olmadan tedarik zincirinde “dijitalleşme” çalışmalarında sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü Grup H geneli, çoğunlukla bu ölçekteki şirketlerden oluşmakta ve Grup H geneli, çoğunlukla bu şirketlerden hizmet almaktadır.

Öte yandan “en düşük zorluk” olarak görülen “Üst Yönetim Desteği”, aslında en önemli zorluklardan birisi olarak görülmelidir.

LOJİSTİK SEKTRÜNÜN DİJİTALLEŞMESİNDEKİ ZORLUKLAR

Zorluk Alanları Oranlar
Yetişmiş İnsan Kaynağı Eksiği 57,78%
Uygulama Zorluğu 40,00%
Finansman 35,56%
Firma Kültürü/ İş yapış Şekilleri 35,56%
Üst Yönetim Desteği 6,67%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı

Pin It on Pinterest