Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

“Lojistik & Yük” amaçlı taşımacılık belgelerinin payı azalıyor.

2008 yılına göre 2019 yılında özellikle G2, H1, K1, M2, N1, N2, P1, P2 ve R2 Belgelerinde azalma vardır.

Karayolu Taşımacılığı Yetki Belgeleri

  2008 2019 2008 - 2019 Değişim
YB Toplam 295.072 471.709 59,86%
Lojistik & Yük - YB 290.062 441.739 52,29%
C / YB 1.570 3.268 108,15%
C1 / YB 108 645 497,22%
C2 / YB 1.453 2.609 79,56%
G / YB 1.529 2.030 32,77%
G1 / YB 240 266 10,83%
G2 / YB 257 203 -21,01%
G3 / YB 1.032 1.561 51,26%
H / YB 1.434 1.336 -6,83%
H1 / YB 1.373 1.266 -7,79%
H2 / YB 61 70 14,75%
K / YB 284.525 434.767 52,80%
K1 / YB 170.166 109.268 -35,79%
K2 / YB 113.472 324.219 185,73%
L / YB 162 352 117,28%
L1 / YB 130 250 92,31%
L2 / YB 32 102 218,75%
M / YB 29 34 17,24%
M1 / YB 11 21 90,91%
M2 / YB 18 13 -27,78%
N /  YB 351 186 -47,01%
N1 / YB 118 68 -42,37%
N2 / YB 233 118 -49,36%
P / YB 122 39 -68,03%
P1 / YB 106 34 -67,92%
P2 / YB 16 5 -68,75%
R / YB 1.236 1.021 -17,39%
R1 / YB 1.071 810 -24,37%
R2 / YB 165 211 27,88%

Yetki Belgesi sayısında, 2015 yılından itibaren azalma eğilimi görülmektedir.

Yetki Belgesi Sayıları

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
295.072 345.267 477.697 552.621 507.734 540.388 568.317 555.276 525.970 503.398 499.433 471.709

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Kara yolu Taşımacılığı C Yetki BelgesiKara yolu Taşımacılığı K Yetki Belgesi ve Kara yolu Taşımacılığı L Yetki Belgesi sayfalarına bakabilirsiniz.

Kaynak: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İdare Faaliyet Raporları (2008-2019 * 31 Aralık itibariyle)

 

 • YB: Bütün Kara yolu Taşımacılığı Yetki Belgeleri
 • Lojistik & Yük – YB: Lojistik ve Yük Amaçlı Yetki Belgeleri (C, G, H, K, L, M, N, P, R)
 • C: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) C1: Hususi taşımacılık yapacaklara ve b) C2: Ticari amaçla yapacaklara verilir.
 • G: Ticari amaçla eşya veya kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) G1: Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara, b) G2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara ve c) G3: Yurtiçi ve/veya uluslararası kargo acenteliği yapacaklara, verilir.
 • H: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) H1: Yurtiçi yapacaklara ve b) H2: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara, verilir.
 • K: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) K1: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara ve b) K2: Hususi taşımacılık yapacaklara, verilir.
 • L: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) L1: Yurtiçi yapacaklara ve b) L2: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara, verilir.
 • M: Ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) M1: İl içi yapacaklara ve b) M2: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara, verilir.
 • N: Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) N1: İl içi yapacaklara ve b) N2: Yurtiçi yapacaklara, verilir.
 • P: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) P1: İl içi yapacaklara ve b) P2: Yurtiçi yapacaklara, verilir.
 • R” Belgesi, 2020 yılı itibariyle verilmeyecek. Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Belgesi verilecektir.

Pin It on Pinterest