Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “zamanında teslimat” oranı, %87,91’dir.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “zamanında teslimat” oranı, %87,91 olup genel ortalamanın altındadır. En fazla teslimat gecikmesi, “Grup H” de yaşanmaktadır.

İstanbul'da Grup H için Teslimat Süresi

0-9 Km 10-39 KM 40-99 KM 100+ KM
Ortalama Erken Geç Ortalama Erken Geç Ortalama Erken Geç Ortalama Erken Geç
İmalat 27,38 17,30 44,08 54,00 37,27 82,33 97,54 92,54 348,68 727,04 691,94 1.652,11
İnşaat 28,18 20,35 49,65 57,99 43,01 92,49 94,90 105,35 181,70 858,81 213,35 1.091,11
Grup H 27,48 18,50 48,72 61,14 41,85 89,50 97,64 95,45 169,31 601,80 343,43 791,12
Perakende Ticaret 26,46 19,24 43,76 52,01 38,95 83,44 95,58 111,05 291,21 1.117,89 499,99 1.474,81
Toptan Ticaret 30,17 19,28 46,45 56,46 37,70 88,29 95,11 126,39 217,14 1.943,67 1.335,00 1.787,67
Konaklama ve Yiyecek 19,63 12,03 28,35 39,20 28,81 55,48 74,32 53,79 90,43 260,78 56,86 273,08
Diğer 33,51 19,25 46,50 56,52 39,82 76,47 92,67 92,96 159,89 1.093,96 266,14 426,7

Kaynak: İstanbul Lojistik Ana Planı, Firma Görüşmeleri Saha Araştırması Sentez Raporu, 01 Ocak 2017

 

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama

Pin It on Pinterest