İstanbul’da Grup H İçin Ortalama Alan (m2) Kullanımı

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, ortalama 690 m2’lik alanda hizmet veriyor.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların “Binek Araç Otopark” amaçlı kullandığı ortalama m2, “Yük Aracı Otopark” amaçlı alan m2’sinden fazladır.

Ortalama Alan Faliyet

Alan Kullanımı (Ortalama m2) Toplam Alan Yönetim büro Toplam Üretim Açık Depo Alanı Kapalı Depo Alanı Rafllı Depolama Alanı Konteyner Depolama Alanı Soğuk Hava Deposu Antrepo Silo, Tanker Bunker Binek Araç Otopark Alanı Yük Aracı Otopark Alanı
İmalat 798 166 474 644 371 143 345 385 402 147 390 390
İnşaat 381 141 492 379 204 79 43   6.000   1.372 662
Grup H 690 120 1.480 1.590 776 1.052 2.488 2.691 6.635 877 2.324 917
Perakende Ticaret 148 44 130 258 114 61 48 17 325 454 306 122
Toptan Ticaret 2.681 94 446 366 6.962 131 329 44 467 1.600 360 265
Konaklama ve Yiyecek 265 57 76 52 64 37 9 23 59   248 336
Diğer 1.444 207 1.941 1.050 261 203 1.005 85 184 169 986 892

Grup H firmalarının kullandığı alanlar, en fazla Anavutköy’de yer almaktadır. İkinci derecede yoğun ilçeler, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü ve Sancaktepe’dir. Bununla birlikte Şişli ilçesinde de yoğunluk vardır (büyük olasılıkla ofis veya merkez binalar). Öte yandan Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçeleri, Grup H firmaları bakımından en az kullanım alanına sahiptir.

İlçeler bazında firmaların kullandıkları ortalama alanlara bakıldığında en fazla alan kullanımının Ümraniye, Çatalca, Silivri, Şile, Arnavutköy gibi İstanbul’un alan bakımından daha büyük ve yerleşim alanlarının daha kısıtlı olduğu ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Kullanılan alanların niteliğine bakıldığında ise üretim alanlarının yoğunlaştığı ilçeler; Şile, Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Beylikdüzü’dür. Her iki durumda arazi fiyatlarının daha düşük olması, karayolu, demiryolu ve kısmen de olsa denizyolu ana bağlantı noktalarına yakınlık, kullanılabilir yerleşim dışı boş alanların fazlalığı önemli rol oynamaktadır.

Depolama alanları açısından değerlendirildiğinde ise açık depolama alanları; Şile, Çatalca, Beylikdüzü, Arnavutköy ilçelerinde; kapalı depo alanlarının özellikle Ümraniye ilçesinde; raflı depolama alanlarının Çekmeköy ilçesinde; konteyner depolama alanlarının Beylikdüzü ve Eyüp ilçelerinde; soğuk hava depolarının Silivri, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde ve antrepoların, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Sancaktepe ilçelerinde yoğunlaşmaktadır.

İstanbul’daki firmaların “kapalı depolama” alanı 1.462 m2 ve “raflı” depolama alanı, 91 m2’dir. Bu firmaların ““Binek Araç Otopark” amaçlı kullandığı ortalama m2, “Yük Aracı Otopark” amaçlı alan m2’sinden fazladır.

Ortalama Alan m2

Alan Kullanımı Firma Sayısı Toplam Alan (M2) Ortalama Alan (M2)
Silo, Tank, Bunker Alanı 279 134.583 482,38
Konteyner depolama Alanı 686 182.335 265,79
Soğuk hava deposu 7.325 396.852 54,18
Antrepo 487 684.528 1.405,60
Yük Aracı Otopark Alanı 3.832 1.728.522 451,08
Rafllı Depolama alan 34.310 3.150.487 91,82
Binek Araç Otopark Alanı 5.176 3.259.429 629,72
Açık depo alanı 9.627 4.567.413 474,44
Diğer (Yeşil alan, Ortak alan vb) 91.837 19.267.315 209,80
Yönetim büro 212.723 22.576.879 106,13
Toplam Üretim 115.843 44.460.366 383,80
Kapalı Depo alanı 100.788 147.359.430 1.462,07
Toplam 508.135 349.159.031 687,14

Grup H’deki firmalar, kullandıkları ortalama alanlar bazında değerlendirildiğinde toplam alan olarak Şile ilçesi, açık ara ön plana çıkmaktadır. Yine bu ilçede 190.000 m2’lik açık depo alanı kullanımı dikkate değer bir şekilde diğerlerinden ayrılmaktadır. Toplam alan kullanımı açısından Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü ve Sancaktepe gibi ilçeler Şile’yi izlemektedir. Grup H’de kapalı depolama alanı kullanımı en fazla Esenyurt, Beylikdüzü ve Üsküdar ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Raflı depolama alanı olarak Beylikdüzü, Üsküdar, Arnavutköy ve Pendik ilçeleri; konteyner depolama alanı kullanımında Beylikdüzü; soğuk hava depolama alanı bazında Küçükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Başakşehir; antrepolar bazında Beylikdüzü ve Esenyurt ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadırlar. Bu ilçelerin tümü, kara, demir ve denizyolu taşıma modu bazında ana ulaşım arterlerine yakın olan ilçeler olup, büyük bir kısmı da sanayileşmenin en fazla görüldüğü ilçelerin başında gelmektedir.

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’de Toplam Depo Alanı ve İstanbul’da Grup H için Alan Kullanımı (m2) verilerine bakabilirsiniz.

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: