İstanbul’da Grup H İçin Mülk Sahipliği

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %28,60’ı, “kendine ait” yerde hizmet veriyor ve sadece %8,60’ının “başka” yerde “iş yeri” vardır.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %28,60’ı, “kendine ait (öz mal)” yerde ve %71,40’ı “kiralık” yerde hizmet vermektedir. Bu oran, İstanbul geneli için %19 ve %81’dir.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların sadece %8,60’ı, “başka” yerde “iş yeri” ile hizmet veriyor.

İstanbul'da Grup H için Mülk Sahipliği

Mülk Sahipliği Özmal Kiracı Başka Adreste İş Yeri VAR Başka Adreste İş Yeri YOK
İmalat 19,00% 81,00% 10,50% 89,50%
İnşaat 27,60% 72,40% 7,60% 92,40%
Grup H 28,60% 71,40% 8,60% 91,40%
Perakende Ticaret 15,60% 84,40% 9,70% 90,30%
Toptan Ticaret 16,10% 83,90% 16,60% 83,40%
Konaklama ve Yiyecek 11,50% 88,50% 8,30% 91,70%
Diğer 15,90% 84,10% 6,80% 93,20%
Toplam 19,00% 81,00% 10,30% 89,70%
  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: