İstanbul’da Grup H İçin Bekleme Süresi

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, yük boşaltırken ve yük alırken, en fazla “Minivan” ve “TIR” operasyonunda “bekliyor”.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, yük boşaltırken ve yük alırken, en fazla “Minivan” operasyonunda bekliyor.

Yük boşaltma işlemi sırasında en fazla bekleme süresi, Grup H’de olup Grup H, tüm araç tiplerindeki ortalama bekleme sürelerinin toplamı olan 668 dakika ile “Grup H” olup toplam ortalama boşaltma süresinin %44, 41’idir.

Yük alım işlemi sırasında en fazla bekleme süresi, Grup H’de olup Grup H, tüm araç tiplerindeki ortalama bekleme sürelerinin toplamı olan 798 dakika ile “Grup H” olup toplam ortalama alım süresinin %39,14’üdür.

Yük boşaltma işlemi sırasında en fazla bekleme süresi, tüm sektörlerdeki ortalama bekleme sürelerinin toplamı olan 461 dakika ile “Minivan” olup bu araç, toplam yük boşaltma bekleme süresi (1.504 dakika) içinde %30,65’idir.

Yük alım işlemi sırasında en fazla bekleme süresi, tüm sektörlerdeki ortalama bekleme sürelerinin toplamı olan 665 dakika ile “TIR” olup bu araç, toplam yük alım bekleme süresi (2.039 dakika) içinde %32,61’idir.

Sonuç olarak, gerek yük alma gerekse yük boşaltma sırasında en fazla ortalama bekleme süresinin “TIR” ve “Minivan” taşıma araç sınıflarında gerçekleştirildiği görülmektedir.

İstanbul'da Grup H için Bekleme Süresi

TIR Kamyon Kamyonet Panel Van Minivan Yük Boşaltan Araçlar Toplam Yük Alan Araçlar Toplam Yük Boşaltan - Yük Alan Araçlar Toplam
Yük Boşaltan Araçlar Yük Alan Araçlar Yük Boşaltan Araçlar Yük Alan Araçlar Yük Boşaltan Araçlar Yük Alan Araçlar Yük Boşaltan Araçlar Yük Alan Araçlar Yük Boşaltan Araçlar Yük Alan Araçlar
İmalat 45 52 28 45 33 38 32 44 20 22 156 10,37% 201 9,86% 357 10,08%
İnşaat 25 30 21 34 24 44 20 21 35 43 125 8,31% 172 8,44% 297 8,38%
Grup H 111 168 69 117 74 90 103 125 311 298 668 44,41% 798 39,14% 1466 41,38%
Perakende Ticaret 44 37 22 31 24 31 21 25 13 20 124 8,24% 144 7,06% 268 7,56%
Toptan Ticaret 61 67 35 38 32 35 29 34 24 14 181 12,03% 188 9,22% 369 10,42%
Konaklama ve Yiyecek 10 10 6 1 18 21 15 18 44 32 93 6,18% 82 4,02% 175 4,94%
Diğer 26 301 65 67 36 49 16 19 14 18 157 10,44% 454 22,27% 611 17,24%
Toplam 320 665 246 333 241 308 236 286 461 447 1.504 2.039 3.544
  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: